БРОЙ 1 / ЯНУАРИ 2021 Г.

 

През месец януари 2021 година ДГ „Незабравка“ отново се изпълни с весел детски смях, закачки и настроение. Детските занимални оживяха. Децата се завърнаха в детската градина след едномесечно отсъствие. Първата изява беше засаждане на кофички с плодове на дървета – дъб, червен дъб и явор по проект „Гората BG” на Община Бяла Слатина. В него е включена и ДГ „Незабравка“, основна сграда, която получи 100 кофички, семена, почва и стикери за надписване. Всички детски групи се включиха с голям ентусиазъм и желание в засаждането на семена и плодове на дървета. Децата бяха запознати с тези растителни видове предварително и с етапите на тяхното развитие. Учителите по групи им разказаха, че всички заедно ще започнат със засаждането, разясниха и факторите, които оказват влияние върху развитието на дърветата – въздух, светлина, вода и грижи, които хората трябва да полагат за тях. Във време на изсичане и унищожаване на дърветата децата практически се убедиха, че трябва да се грижат и пазят всички растения, за да се избегне екологична катастрофа на планетата Земя. Всички кофички бяха грижливо надписани по видове, поставени на подходящо място с уговорката, че нещата не свършват дотук. Всички заедно ще наблюдават покълването поникването и развитието на дърветата, както и ще полагат необходимите грижи за тях.


По плана за квалификация на педагогическите специалисти, раздел „Вътрешно институционална квалификация“ през месец януари в детската градина се проведе тренинг на тема „Справяне със стреса и напрежението на работното място. Разрешаване на конфликти. Овладяване на гнева и раздразнението“ с отговорник старши учител Мариета Дамянова. Присъстваха всички колеги от детската градина при стриктно спазване на противоепидемичните мерки. Във време на пандемията от Ковид 19 тази тема е изключително актуална и близка до всички нас. Затварянето на детски градини, училища, спортни центрове, ограничаването на социалните контакти, изолацията засилват тревожността, отключват стресови състояния във всички. Неслучайно учителите са сред рисковите професионални групи, засегнати от синдрома на емоционалното прегаряне – крайно последствие от загуба на контрол над стреса в живота. Поради своите специфични особености учителската професия винаги е била във фокуса на общественото мнение, а учителят традиционно е натоварван с много високи очаквания и отговорности. Наред с теоретичните аспекти на проблемът бяха представени и конкретни когнитивни техники и казуси за справяне със стреса, тревожността и напрежението. Всички колеги се включиха с желание в решаването на предложените практически ситуации и в края на тренинга изведохме следните съвети:

  1. Избягвайте излишния стрес!
  2. Променете ситуацията!
  3. Приспособете се към стресовия фактор!
  4. Приемете нещата, които не можете да промените!
  5. Намерете време за забавление и почивка!
  6. Започнете да водите здравословен начин на живот!

Джордж Бърнард Шоу „Работата е това, което трябва да правим; Почивка е това, което искаме да правим“


Януари е и месецът за поредната дейност на комисията по БДП, а именно „Разработване и разпространение чрез сайта на детската градина на тематични информационни материали, предназначени за деца и родители, относно възрастовите особености на децата, поведението и реакциите им на пешеходци, пътници, велосипедисти и други участници в пътното движение“. Председателят на комисията по БДП старши учител Наджибе Калеева проведе демонстрация на знанията на децата от Четвърта група, които предстоят да постъпят в Първи клас за пътните знаци, безопасно движение на уличното платно. Дейността се проведе в интерактивния кабинет на детската градина под формата на презентация със загадки към децата, подвижни игри, интерактивни техники, работа с компютърна мишка с цел оцветяване на пътните знаци. Родители и деца съвместно бяха изготвили макети на улично платно, кръстовища, пътни знаци, светофари и други. Всичко това те подредиха в импровизирана изложба „Улично движение. Аз се движа безопасно“.

Leave a Comment