Брой 1 / ЯНУАРИ 2018 Г.

 

През най – студеният месец на годината – януари в изпълнение на годишен план за квалификационна дейност се проведе вътрешно – институционална квалификация на тема: „Здравословното хранене в детската градина”. Отговорник на семинара беше Диана Никовска – старши учител. След представяне на доклада, под формата на презентация се проведе дискусия по темата. Храненето на децата е актуално винаги и макар, че се подобри в последните години с употребата на плодове и зеленчуци в менюто има какво още да се желае. То е неразривно свързано с правилният двигателен режим и физическа активност на малките ни възпитаници. Изводите на педагозите бяха,че само съчетанието на правилно здравословно хранене и натоварване под формата на подвижни, състезателни, щафетни и други игри може да доведе до положителни резултати. Учителите приеха следните препоръки за здравословно хранително поведение при децата от 3 до 7 годишна възраст, които да бъдат поставени на достъпно място в детските групи, като информация за родители:

Препоръка 1: Осигурявайте редовно хранене с пълноценна и разнообразна храна

Препоръка 2: Ограничавайте консумацията на тестени и сладкарски изделия.Предпочитайте пълнозърнест хляб и други пълнозърнести продукти.

Препоръка 3: Предлагайте ежедневно разнообразни зеленчуци и плодове.

Препоръка 4: Използвайте мляко и млечни продукти с ниско съдържание на мазнини и сол.

Препоръка 5: Замествайте тлъстите меса и месни продукти с птиче, телешко месо и риба.

Препоръка 6: Ограничавайте приема на мазнини.

Препоръка 7: Ограничавайте приема на захар, захарни и сладкарски продукти

Препоръка 8: Ограничавайте общия прием на сол за деня.

Препоръка 9: Приготвяйте храната по безопасен начин, спазвайки правилата за хигиена.Използвайте щадящи кулинарни технологии.

На 24.01.2018 год. ст.учител Валери Вълчев присъства на обмяна на опит в гр. Враца на тема „Приложение на музикотерапевтични модели и подходи в условията на разновъзрастова група със смесен етнически състав”в ДГ „Българче”, квартал Кулата.

Като учител в разновъзрастова група с. Соколаре и музикален ръководител В.Вълчев обогати знанията си по темата за музикотерапията. Това е концепция за музикално възпитание на немският композитор Карл Орф, която позволява в заниманията да се използва богата гама от помощни средства – игри с движения на тялото, ритмика, работа с речта, с глас и с музикални инструменти. Използваната музика е в разнообразни форми – от шедьоври на музикалната класика до популярни детски песни, броилки и мелодии, измислени от самите участници.

„Шулверк” или т. нар. музикотерапия по Орф се разглежда като вид мултисензорна терапия, в която музикално – изразните средства и елементите на „Шулверк” / ритъм, говор, движение, мелодия и т. н./, както и боравенето с акустични музикални инструменти, провокират всички сетива и стимулират емоционалността у децата. Възможността за осъзнаване и свързване на чуваеми, зрителни, тактилни дразнители и изразяването чрез движение, мимика, жест, говор, звук отключват способността за осъзнаване и създаване на отношение на индивида към себе си и околната среда. Ритмичните модели /песнички, броилки, стихотворения/ помагат за развитието на фонемния гнозис и координацията на движенията, което е своеобразна превенция на бъдещи затруднения с четенето и писането в училищна възраст. Ритмичните занимания учат мозъка да се съсредоточава, да разпознава и следва модели, инструкции, овладява се координацията на тялото и крайниците, свиква се с линейността на езика, заучаването на текстове, стимулират работата в екип, позитивното социално взаимодействие, изчакването на ред, креативността.Предизвикването на определени емоционални състояния по асоциативен път активира паметта, въображението, интуицията, образното и логическо мислене. Чрез богата сензорна стимулация и под влияние на музиката всеки човек може да разкрие таланта и въображението си, да отключи потенциала на своята фантазия, става позитивен, повишава се самооценката му и се събужда стремеж към усъвършенстване./ материалите са от модератор: Грета Димитрова – ст.учител по музика, член на Българска Асоциация Орф – Шулверк/

Leave a Comment