БРОЙ 8 / НОЕМВРИ 2021 Г.

Първи ноември – Ден на народните будители

В Четвърта възрастова група „Веселите мечета“ тържествено беше отбелязан деня на народните будители- първи ноември. Всички деца от групата изнесоха тържество със стихчета и песни за празника. От учителите на групата, децата научиха защо е необходимо да честваме този празник, да уважаваме нашите будители, да почитаме хилядите знайни и незнайни българи- книжовници и просветители, вдъхнали вяра в собствените сили на българският народ по пътя на историческото възстановяване на българската държавност.

Също така, по случай деня на народните будители, ДГ „Незабравка“, организира изложба за съвместна рисунка на родители и деца на тема „Моята България“. В конкурса се включиха родители и деца от всички възрастови групи. Рисунките бяха изложени на табла в обособени кътове, а всички участници получиха книга – подарък. Благодарим за големия интерес на родителите и децата към инициативата.


И през месец ноември малките възпитаници на ДГ „Незабравка“ се радват на учебените роботи „КОЛБИ“, които бяха закупени по проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“


Втори Национален конкурс за детско творчество „Коледна звезда“

 

Четвърта възрастова група „Веселите мечета“ се включи във Втори Национален конкурс за детско творчество „Коледна звезда“, организиран от НЧ „Христо Ботев-1942“, с. Белица, общ. Тутракан, под патронажа на вицепрезидента на Република България.

Децата от групата участваха в Първа категория на конкурса – „Изработка на коледна/новогодишна картичка“. Бяха изработени седем коледни картички, които децата, с помощта на учителите на групата – г-жа Вергиния Иванова и г-жа Таня Нешкинска направиха с голямо желание, въображение и старание. Бяха използвани разнообразни материали – мъниста, картон, памук и т.н. Готовите картички са изпратени и с нетърпение се очакват наградите. Изработените картички ще се продават на Коледен благотворителен базар, който е организиран от Община Тутракан, а събраните средства ще бъдат дарени за кауза.