БРОЙ 5 / МАЙ 2019 Г.

Най – хубавият пролетен месец май пристигна . Той беше зареден с много събития и празници. Първата изява през месец май беше традиционната Детска асамблея за детско и ученическо творчество, която се състоя на 14 май. Участие взеха децата от 4 подготвителна група „Смехурани” със ст. учители Мариела Цонова и Мариета Дамянова, 2 възрастова група „Мечо Пух”

със ст. учител Диана Никовска и Наджибе Калеева и танцова формация с ръководител Детелина Крачуновска. Едното изпълнение беше по музика на „Мома Яница”, народно хоро, а танца „Настроение”зарадва многобройната публика в читалище „Развитие”. Много атрактивни и забавни бяха децата от 2 група, които изпълниха хумористичния танц „Баби”. Малките артисти съз

дадоха много смях и веселие и събраха заслужено овациите на всички зрители.


На 22.05.2019 г. се състояха събития по проект „Ръка за ръка с технологиите”, дейност и 5 и 6  – състезание„Кой е по- по- най”и дискусия с родителите. В новият ремонтиран и оборудван интерактивен кабинет се проведе състезание „Кой е по-по-най”с участието на деца и родители от 3 и 4 ПГ.Двата отбора – сини и червени играха различни видове електронни образователни игри. Три от игрите бяха познати и играни от децата, а другите две нови. Децата се справиха безупречно и много бързо. Гости в новият интерактивен кабинет бяха децата от разновъзрастова група – с. Соколаре, които дойдоха с организиран транспорт, подсигурен от община Бяла Слатина с учител Искра Мухляшка и леля Галя. Водещият учител Мариета Дамянова отчиташе резултатите и записваше на дъската. Децата и родителите бяха много амбицирани за победа, но в крайна сметка завършиха наравно. Всички деца и родители получиха грамоти за участие, а децата – участници пликове с лакомства. Сладка почерпка имаше и за гостите от с. Соколаре, както и за останалите деца от детската градина. След приключване на състезанието децата от допълнителна база с. Соколаре седнаха на местата на своите връстници и също изиграха образователните игри, но без състезателен елемент. Те се почувстваха специални, защото повечето от тях не разполагат в къщи с такава техника. Последвалата дискусия беше с родителите с цел обсъждане на начините за безопасно сърфиране в интернет пространството, контрола на родителите и използването на образователни материали в къщи.Много от участниците споделиха личен опит, а водещата учителка Виолета Славова предложи съвети и казуси, които да решават родителите. Взаимно удовлетворение от съвместната дейност изпитаха деца, родители, педагози, помощен персонал.


През месец май се проведе и вътрешно институционална квалификация по темата за безопасност на движение по пътищата при децата от предучилищна възраст с отговорници ст. учител Валери Вълчев и Петя Соколова. Теоретичната част беше последвана от практически пример от проведена педагогическа ситуация по темата от Петя Соколова – учител ДГ.


Най- големият празник през месец май – 24, с които изразяваме почит и уважение към създателите на българската азбука – братята Кирил и Методий, учителите, просветните дейци на културата и изкуството премина с празнично шествие по ремонтираната и обновена улица „Климент Охридски” на града. Децата от подготвителните групи, празнично облечени със символите на детската градина – табелата и знамето преминаха по новооткритата улица, заедно с целия педагогически екип на детската градина.


С края на учебното време на годината настъпва и един много тържествен, но и малко тъжен момент – изпращането на бъдещите първокласници, техните последни стихове, песни и танци.

Първи тази година бяха допълнителна база в с. Соколаре, откъдето отлитат като птички цели 11 деца. Тържеството беше на центъра на селото и съчетано с откриването на паметник – сокол, който е символ на селото. Детската градина е партньор по проекта, който се осъществява по програмата за малки проекти „Аз дарявам, за да правя промяната” на Сдружение „1 юни”. Това беше тържество, проведено в навечерието на 24 май – ден на славянската писменост и култура. Беше и празник за край на учебната година, когато децата от разновъзрастовата група се разделиха с детската градина, за да поемат към училище. Учителите на групата – ст. учител Валери Вълчев и Искра Мухляшка бяха разпределили задълженията си на водещ и отговорник за музикалното оформление на празника. Децата пяха, танцуваха, рецитираха, драматизираха приказка пред погледите на цялото село.


Макар, че децата за Първи клас от допълнителната база в с Тлачене са само 2, техните учители – Радка Михайлова и Петя Соколова подготвиха трогателен празник . В него участие взеха всички деца с подходящи роли и номера, при чиито изпълнения децата се радваха, забавляваха и се чувстваха в свои води. Както винаги те бяха облечени с нови тоалети, ушити от сръчните ръце на учителките и леля Стела. Това дава допълнително самочувствие на децата и ги прави по-уверени.


Ето, че и дойде часът на раздялата в 4 ПГ „Смехурани” със ст. учители Мариела Цонова и Мариета Дамянова и леля Краса, помощник-възпитател. Празничните тоалети, приповдигнатото настроение, съчетано с тъга и сълзи от раздялата с любимите учителки и детската градина направиха тържеството незабравимо и вълнуващо. Изпълненията следваха едно след друго кое от кое по-хубави. Имаше танци, песни, сценки, последен танц с участието на учителките. И разбира се, директорът на детската градина Мария Димитрова раздаде удостоверенията за завършена подготвителна  група на бъдещите първокласници Балът на завършващите детската градина продължи в ресторант „Бендида”, където емоциите продължиха. Подготовката и реализацията на празника беше изцяло на родителите. Специално поканените – батко Радко и кака Веси се грижеха за настроението на деца и родители, като бяха подготвили забавни игри, фокуси, включиха и самите госпожи в една от игрите. Гълъбчета, заек и какво ли не се появяваха и изчезваха пред учудените погледи на децата. Празничната торта беше кулминацията на тържеството, при която всички заедно духнаха свещичките и изчакаха фойерверките да изтлеят. Това беше и краят на едно четиригодишно пътуване в детската градина, в света на детството, на мечтите, на безгрижните игри.  Успешен старт на прекрасните ни деца и много успехи!


От 30.05. до 31.05.2019 г. в гр. Сандански се състоя 20 юбилейна международна научно- практическа конференция „Съвременни тенденции в предучилищното възпитание”.

Детска градина „Незабравка” участва със следните доклади:

  • секция – Представяне на проекти и работа по проекти, Модератор ; Соня Запрова

1.Мария Петкова Димитрова – директор – доклад и презентация на тема „Заедно играем, учим и творим” , проект „Играя и уча на двора”

2.Вергиния Кръстева Иванова и Таня Цветанова Нешкинска – старши учители с доклад и презентация на тема: Национална програма „Развитие на системата на предучилищно образование” за пълноценна интеграция на децата от малцинствените групи

3.Мариела Христова Цонова и Мариета Петрова Дамянова – старши учители с доклад и презентация на тема „От ранно детско развитие към образователна интеграция”.

  • секция: Практически идеи: тържества, идеи за интериора, Модератор: Емилия Гоцева

1.Диана Цветанова Никовска – старши учител с доклад на тема „Приказка за добротата и вежливостта”

2.Виолета Петкова Славова – старши учител с доклад и презентация на тема: Детско шоу „Приказна въртележка”

3.Наджибе Абдурахманова Калеева  – учител ДГ с доклад на тема: „Интериорът в детската градина – творчески размах на педагога или царство на въображението”

Докладите са публикувани в сборник „Съвременни тенденции в предучилищното възпитание”, 2019 г.