БРОЙ 5 / ЮНИ 2023 Г.

ПЪРВИ ЮНИ – ДЕН НА ДЕТЕТО

 

На международния ден на детето – Първи юни община Бяла Слатина организира забавно детско шоу с много песни, танци, весели игри и изненади за децата от детските градини. В събитието участваха трета и четвърта група на ДГ „Незабравка“, както и децата от допълнителните бази в с. Соколаре и с. Тлачене. Празникът донесе много радостни емоции за всички малчугани и завърши с пожелания за слънчево и безгрижно лято.

 

ОБЩИНСКА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

„ Дейностите в детската градина за социалното и емоционалното развитие на детето“

05.06. 2023г.

гр. Бяла Слатина

 

         Община Бяла Слатина съвместно с РУО – Враца организираха конференция по предучилищно образование „Дейностите в детската градина за социалното и емоционалното развитие на детето“ в картинната галерия на читалището. В събитието участваха всички детски градини от общината , както и представители на детските градини от област Враца. Специални гости на конференцията бяха Веселка Борисова – Председател на Общински съвет Бяла Слатина,

Боряна Петкова – Зам. Кмет „ Хуманитарни дейности и интеграция“ в  Община Бяла Слатина, Гергана Василева – Началник отдел ОМДК в РУО Враца, Таня Борисова – Старши експерт по предучилищно образование  в РУО Враца.

ДГ „Незабравка“ се включи активно в конференцията с постер по темата и презентацията на г-жа Таня Нешкинска – старши учител „Стаята на мечтите“ :

Тук може да видите презентацията от конференцията -> Презентация