БРОЙ 5 / ЮНИ 2020Г.

ПРОЕКТ „ПРИЯТЕЛИ НА ДЕЦАТА“

На 15.06.2020г. ДГ „Незабравка“ – Бяла Слатина и сдружение „Първи юни“ – Бяла Слатина сключиха споразумение за партньорство във връзка с изпълнението на проект „Приятели на децата“. Основната цел на проекта е подобряване на говорното и социално-емоционално развитие на децата – възпитаници на ДГ „Незабравка“ и нейните допълнителни бази в с. Соколаре и с. Тлачене. Водещ партньор, който отговаря за цялостната координация, управлението и изпълнението на проекта е сдружение „Първи юни“. Около 100 деца от детската градина ще участват в дейности, свързани с  четене и драматизиране на любими приказки и под формата на игра ще се подпомогне тяхното говорно и емоционално развитие. Със средства от проекта ще се закупят декори и костюми за драматизации на обща стойност около 15000лв. Родителите на децата ще имат възможност да се включат в реализирането на проектните дейности.

Педагогическият екип на ДГ „Незабравка“ – Бяла Слатина изказва най-искрена благодарност на сдружение „Първи юни“ – Бяла Слатина за оказаното доверие и споделено партньорство.

Представяме Ви:

РАДКА МИХАЙЛОВА – СТАРШИ УЧИТЕЛ В ДОПЪЛНИТЕЛНА  БАЗА С. ТЛАЧЕНЕ

1. Госпожо Михайлова, защо избрахте професията „учител в детска градина“? Професията учител е призвание, не всеки човек може да бъде такъв.Да съм детска учителка е моя детска сбъдната мечта. Обичам децата, щастлив човек съм, работя това, което ми харесва да правя .

2.От колко години работите в ДГ“Незабравка“ – гр. Бяла Слатина?

В ДГ „Незабравка„ работя от 13 години, преди това съм работила и в други детски заведения.

3.Какво е Вашето мнение за психоклимата в детската градина? –

Имам честта и щастието да работя с един чудесен екип от професионалисти и хора отдадени на професията детски учител, средата е чудесна за работа, както с колегите така и за децата възпитаници на нашето детско заведение.

4.Смятате ли, че има разлика между градските и селските детски градини и защо?

Няма  никаква  разлика между децата.Аз никога в моята работа не съм разделяла децата по това дали са от село или от град. Работя в допълнителните бази с.Тлачене и с. Соколаре и от практиката си съм установила, че няма лоши  деца . Децата са огледало на родителите и семейството. 

5.Какво мислите за работата по проекти в детската градина?

ДГ „Незабравка „ винаги е работила по проекти, като в тях се включват всички колеги с голямо желание. Работата по проекти укрепва взаимовръзката ни с родителите, укрепва връзката между родител- дете и това според мен е много важно за децата от предучилищна възраст. Разшрява и обогатява материалната база и условията в детското заведение и допълнителните бази .     

6.Имате ли проблеми с родителите на децата в групата?-

В моята работа връзката с родителите е много важна, срещам трудности в комуникацията с тях  проблема е, че по-голяма част от тях са неграмотни, опитваме се връзката с  родителите да бъде ефективна за може нашата работа с децата да даде резултат.

7.Бихте ли се преместили на работа по свое желание в друга детска градина?-

В интерес на истината на мен ми е предлагано да работя в друго детско заведение, категорично отказах!

8.Пожелайте нещо на децата от Вашата група.

На децата от допълнителна база с. Тлачене пожелавам едно усмихнато, слънчево лято, отново да бъдем заедно, много усмивки !

9.Какво очаквате през следващата учебна година?-

Да постигнем много по-големи резултати и успехи в нашата работа с децата.

10.Моля дайте своята препоръка към директора на детската градина.

Да бъде все така успешен ръководител и лидер.  


ПРОЕКТ „АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ  В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“ ПРОДЪЛЖАВА И ПРЕЗ ЛЯТОТО

 

От първи юни се подновиха дейностите по проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“. Целта е да не се допуска натрупване на пропуски в овладяването на учебния материал при децата в условията пандемия. Допълнителното обучение продължава като се съобразява с новите условия и въведените мерки за организиране на дейността на детската градина след възстановяване на приема на деца. В ДГ“Незабравка“ отново образувахме 10 целеви групи, но броя на децата във всяка от групите е 3. Провеждат се не педагогически ситуации, а допълнителни форми на педагогическо взаимодействие под формата на игра и то на открито. Не се допуска смесването на децата от различните групи. Учителите използват активно дидактичните материали  по български език за работа с децата, закупени със средства от проекта.  Децата с желание се включват в проектните дейности  и се радват на новите книги с приказки, книжки за оцветяване, образователни игри. Предстои всяка целева група да вземе общо 80 теми по български език за 40 астрономически часа. Учителите отчитат напредъка на всяко дете след изпълнението на всеки от осемте пакета за работата през лятото.