БРОЙ 4 / МАЙ 2024 Г.

 

ДОВИЖДАНЕ, ДЕТСКА ГРАДИНА!

ЗДРАВЕЙ, ПЪРВИ КЛАС!

 

В края на месец май децата от ІV група  завършиха своята последна година в ДГ „Незабравка“. Събитието бе отбелязано с мило тържество в тържествено украсения физкултурен салон на детската градина. Децата бяха облечени празнично и се вълнуваха от раздялата с детската градина и предстоящото обучение  в началното училище. Празникът беше наситен с много настроение, стихотворения, песни и танци. Децата бяха отлично подготвени от своите учителки – г-жа Димитрова и г-жа Славова. Гости на тържеството бяха родителите на децата и представители на учителското съсловие от началните училища. На добър час, мили деца! Весела лятна ваканция и успех по трудния, но славен път на знанието! Бъдете отличници в училище, но никога не забравяйте детската градина и първите си учители, които са ви дали много топлина и любов!

Както е казал народът: „Който се учи, той ще сполучи!

 

 

 

 

 

 

 

 

Тъй както птичките порастват тук

и литват в дълъг път на юг,

така и нашите дечица на есен ще са ученици.

На всички ви ще кажа аз: ”Напред, науката е с вас!”

Учете много без умора, че за далечните простори

трябват млади, умни хора!


ОБУЧЕНИЕ НА ПОМОЩНИЯ ПЕРСОНАЛ ОТ ДГ „НЕЗАБРАВКА“

„Целият ни живот е едно постоянно учене.“ 

Елинор Рузвелт

 

Осем човека от непедагогическия персонал на ДГ „Незабравка“ – гр. Бяла Слатина се включиха в процедура по валидиране на професията „Помощник възпитател“,специалност „Помощник възпитател в отглеждането и възпитанието на деца.“  към ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПРИ СНЦ „АГЕНЦИЯ ЗДРАВЕ И ГРИЖИ“ -ГР.ВРАЦА с ръководител проф. Маринова. Обучението премина в дистанционна форма като разработване на реферати по предварително зададени теми и практически задачи. Проведоха се и държавни изпити по теория и практика на професията и специалността. Председател на изпитната комисия беше г-жа Даниела Цветанова – директор на ДГ „Незабравка“. Всички издържаха успешно изпитите и получиха документ – свидетелство за валидиране на професионална квалификация, специалност „помощник-възпитател в отглеждането и възпитанието на деца“.

Надяваме се, че след обогатяване на знанията и уменията на помощния персонал на детската градина, ще се подобри качеството на работата на помощник-възпитателите. Разбира се, всеки труд се възнаграждава – от месец юни всички, които успешно завършиха своето професионално обучение, ще получават и по-високи заплати.

 

НА СИМФОНИЕТА – МЮЗИКЪЛ „ЗЛАТНОТО ПЕТЛЕ“

           Община Бяла Слатина направи оригинален подарък на малчуганите от детските градини – възможност да се насладят на Врачанския мюзикъл „Златното петле“. Салонът беше препълнен от развълнувани и щастливи деца и техните учители. Спектакълът беше много интересен, поднесен професионално и по забавен начин от артистите, които бяха наградени с бурни аплодисменти от публиката. Родителите на децата също се радваха и останаха удовлетворени от културното събитие, разнообразило дейностите на детските градини. Сред публиката, разбира се бяха и палавниците от втора, трета и четвърта група на ДГ „Незабравка“ – Слатина, които се заредиха с много положителни емоции, породени от срещата с едно уникално изкуство.