април 2017 г.

Април – прекрасен пролетен месец, наситен с много празници и ритуали, свързан с пробуждането на природата за нов живот. Всичко е наситено с цветя, зеленина, птича песен.А ето и лазарките, които пеят и танцуват за здраве, късмет и благополучие в домовете на хората, а те ги даряват с яйца и други дарове. След Лазар и „Цветна Цветница дошла е – гиздава като момиче. Обичаят всеки знае с цвете днес да се закичи”.

По покана на пенсионерският клуб в Бяла Слатина Четвърта подготвителна група с учител Наджибе Калеева посети възрастните хора и зарадва сърцата им с изпълненията на децата – песни, танци, стихове за Лазаровден и Цветница.В края на поздрава децата от групата за изучаване на руски език като допълнителна дейност в детската градина с преподавател г – жа Грета Горанова представиха премиерно две руски песни под музикалния съпровод на старши учител Валери Вълчев.Бабите посрещнаха малките възпитаници на детската градина с много топлота и грижа,радваха им се като на свои деца, почерпиха ги и напълниха кошничките на лазарките с яйца и лакомства.


На 07. 04.2017 г. по случай международният ден на ромите децата от танцова формация „Надиграй ме” и вокална група ”Славейче” с. Соколаре взеха участие в празничния концерт, съвместно с община Бяла Слатина по проект „От ранно детско развитие към образователна интеграция” по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”.

Танцовата формация с ръководител – ст. учител Мариела Цонова представиха два танца – „Горско цвете” и „Буба Мара”. Емоционалността и динамичността  на ромските танци зареди всички присъстващи с много положителна енергия и настроение.

Това беше продължено и от вокалната група с. Соколаре с ръководител ст. учител Валери Вълчев, които се представиха с две песни – „Стани, моме да заиграш” и „Снощи седенки кладохме”. Децата пяха, танцуваха и използваха детските музикални инструменти, закупени по проекта за отмерване на ритъма и темпото на песните.


В изпълнение на дейност 4 „Подобряване на образователната среда в детските градини” по проект „От ранно детско развитие към образователна интеграция” в детската градина е сформирано ателие „Сръчковци”с ръководител ст. учител Мариета Дамянова.

Към работата на ателието е заложен Благотворителен Базар с експонати, изработени от сръчните ръце на децата от целевата група.Целта е събраните средства от базара да бъдат дарени на многодетно семейство от ромски произход.

На 11.04.2017 г. / вторник/ в двора на ДГ „Незабравка” се проведе Благотворителен концерт – базар. Предварителната подготовка включваше изработка на покани за гостите, присъствен списък, сценарий за концерта, избор и подреждане на произведенията на децата за базара. Преди светлият християнски празник Великден подбраните експонати бяха свързани с него, както и програмата за концерта, чиито водещ беше ст. учител Диана Никовска. Гости на събитието бяха г- жа Дарина Вълешкова – гл. експерт Дирекция „Хуманитарни дейности и интеграция”към община Бяла Слатина и администратор по проекта, г- жа Теодора Горчовска – директор на ДГ „Вълка Ташовска” с. Търнава, г- жа Даниела Нинова – дългогодишен директор на детската градина и настоящ кмет на с. Соколаре, колеги – учители от НУ „Ц. Гинчев”, родители.


След радостните емоции, предизвикани от изпълненията на децата от всички групи на детската градина дойде ред и на разглеждане на изложбата – базар. Впечатляващо беше, че още преди да започне концерта много от гостите си избраха и закупиха произведения от нея. В краят на концерта всички експонати бяха закупени от родители и гости. Беше събрана сумата от 100 лв., която беше преброена от комисията по даренията в детската градина пред педагогическия екип. След педагогически съвет и вземане мнението и на Обществения съвет ще бъде оповестено публично многодетното семейство, което ще получи дарението от  благотворителния концерт – базар.


На 13. 04.2017 г. на площад „Цола Драгойчева”се проведе Великденски концерт по проект „От ранно детско развитие към образователна интеграция”. Участие взеха танцова формация „Надиграй ме” и вокална група „Славейче”.

Малките танцьори представиха валс „Синият синчец”в изпълнение на дейност 5 „Съхраняване на културната идентичност на децата от етническите малцинства” в частта  класически балет.

Певците от вокалната група изпяха песента „Чук – чук – яйчице”, съпроводена с подходящи движения по текста на песента и в съответствие с възрастовите и индивидуални особености на децата.


На общинската великденска изложба имаха участие и други две ателиета по проекта – „Сръчковци” и „Изобразително изкуство”с. Тлачене.


На 22.04.2017 г. децата от групата за изучаване на руски език като допълнителна дейност в детската градина с преподавател г- жа Грета Горанова и музикален ръководител ст. учител Валери Вълчев участваха в Четвърти национален фестивал „Пусть всегда будет солнце” в гр. Враца. Те се представиха прекрасно и заслужено спечелиха Първо място за вокална група в своята възрастова група. Получиха грамота и похвални листове за всяко дете.


Директорът на детската градина г- жа М.Димитрова поздрави децата – участници пред всички деца и персонал от детската градина за постигнатия успех. След като Микаела, Калинка, Силвестър и Валентина зарадваха всички със своето изпълнение  получиха лакомства и гордо показаха грамотите си.


На 23.04.2017 г. детската градина беше домакин на обучение, планирано в плана за квалификационна дейност , като част от годишния план. Темата беше „Професионализмът на учителя в разновъзрастова група”- семинар с преподавател Иванка Павлова от Варненския департамент. Интерес по темата проявиха колеги от гр. Враца, гр. Оряхово, община Криводол, с. Селановци и колеги от други детски градини на територията на община Бяла Слатина.Обучението беше интересно и ползотворно за участниците и всички взеха по нещо полезно, което да занесат със себе си и да го приложат на практика.

По изискванията на новият Закон за предучилищно и училищно образование всички участници ще получат по един квалификационен кредит, като за неприсъствените часове ще подготвят материал, които ще изпратят на преп. Ив. Павлова.


На 28.04.2017г. децата от 4-та ПГ „Мечо Пух“ с учители – г-жа Диана Никовска и г-жа Наджибе Калеева посетиха НУ „Христо Ботев“ – Бяла Слатина в изпълнение на план за взаимодействие с началното училище. Бъдещите първокласници бяха посрещнати от директора на училището г-жа Елка Йорданова и педагогическия екип. Децата влязоха в класните стаи, физкултурния салон, дирекция, учителската стая и се почувстваха като малки ученици. Имаше малка, скромна изненада – лакомства за децата.