БРОЙ 3 / април 2024 Г.

 

 

УЧАСТИЕ НА УЧИТЕЛ ОТ ДГ „НЕЗАБРАВКА“ – БЯЛА СЛАТИНА В МЕЖДУНАРОДЕН КОНГРЕС НА ПЕДАГОЗИТЕ

        От 5 до 7 април в Букурещ, Румъния,се проведе престижен международен конгрес на педагози с различен опит, които работят с ромски общности и вярват в необходимостта от промяна.  Организатор на събитието е Ромският образователен фонд, който има мисия да разработи нови стратегии в подкрепа на творческото мислене на педагозите и  иновациите в образованието. Мотивирани и отдадени преподаватели се събраха на едно място, за да споделят своя опит от първо лице – предизвикателствата и възможностите, които срещат в работата си. Участниците в когреса бяха от ромски и неромски произход  от Сърбия, Румъния, България, Северна Македония и Словакия.  България беше представена от четирима педагози   –  учител в детска градина, начален учител, учител  от средното образование и учител по професионален предмет.   Предучилищното образование беше представено от  Радка Михайлова – старши учител в ДГ „Незабравка”- гр Бяла Слатина, допълнителна база с. Тлачене. Г-жа Михайлова е педагог от ромски произход, познава проблемите на своя етнос и  има за цел да научи родителите-роми и техните деца да се гордеят със своя произход, бит и култура.

 

ПУБЛИЧНО СЪБИТИЕ ЗА МРЕЖАТА „РЕЙН – БЪЛГАРИЯ“

В ДГ „НЕЗАБРАВКА“ – ГР. БЯЛА СЛАТИНА

 

 

На 12.04. в ДГ „Незабравка“ – гр. Бяла Слатина се проведе публично събитие за мрежата „РЕЙН-БЪЛГАРИЯ“ – открита педагогическа практика на тема „Дейност по избор“ в четвърта група с главен учител Мария Димитрова и старши учител Виолета Славова.  Гости на събитието бяха г-жа Десислава Колева – представител на фондация „Тръст за социална алтернатива“,  г-н Неделчо Неделчев – ментор на проекта, г-жа Дарина Кръстева – главен експерт в дирекция „Хуманитарни дейности и интеграция“ – община Бяла Слатина, г-жа Даниела Цветанова – кмет на кметство Соколаре, г-н Евгени Ангелов – директор на НУ „Христо Смирненски“ – гр. Бяла Слатина, педагози, образователни медиатори.

Основната цел на педагогическата практика беше развитие на индивидуалните и творчески възможности на децата от различните етноси.

След кратък музикален поздрав бъдещите първокласници от ДГ „Незабравка“ представиха дейности в шест ателиета: ателие „Ортопъзели“, ателие „Готварство“, ателие „Бижутерия“, ателие „Природа“, ателие „Изобразително изкуство“ и ателие „Права и отговорности“. Във всяко ателие работеше един родител като партньор на децата и учителите в педагогическото взаимодействие. Децата построиха пъстър килим от ортопъзели, направиха сандвичи, здравословни шишчета от плодове и бисквитена торта, сътвориха красиви бижута от мъниста и цветни макарони, както и оригинални терариуми в стъкленици, колективна рисунка „Цветя и пеперуди“ и постер „Моите права и отговорности“.

Откритата практика завърши оригинално с „кухненска музика“ ,  а всяко дете написа с пръстче своята буква върху брашно.

Гостите изпратиха децата с бурни аплодисменти, след което се проведе дискусия. Във всички изказвания имаше положителна преценка на събитието и одобрение на представените дейности, които бяха наречени „оригинални и иновативни“. Директорката на детската градина г-жа Даниела Цветанова благодари на всички гости за присъствието и най-вече на фондацията „Тръст за социална алтернатива“ за оказаното доверие, за дадената възможност за изява на децата и педагогическия екип и за дарението от 900лв, благодарение на което ДГ „Незабравка“ закупи музикална уредба, две маси за кетъринг, диспенсър за вода и материали за работа в ателиетата.

Представеното събитие показа, че децата от различните етноси под умелото ръководство на опитни педагози се включват с желание в разнообразни и достъпни дейности, съобразно своите предпочитания и интереси, че децата от най-ранна възраст умеят да изграждат споделено разбиране, да работят в екип, да си оказват помощ и подкрепа, да проявяват толерантност и чувство за общност в групата.