БРОЙ 2 / ФЕВРУАРИ 2020 Г.


ЗАЕДНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ

На 13.02. в ДГ „Незабравка“ – гр. Бяла Слатина се проведе открита съвместна педагогическа практика на тема „Васил Левски“ с участието на деца от подготвителна група „Пчеличка“, детски и начални учители, помощник-възпитатели, ученици от СУ „Васил Левски“ гр. Бяла Слатина и родители. Идеята е да се възпитават децата в патриотизъм още в най-ранна възраст с общи усилия на семейството, детската градина и началното училище, да се учат да бъдат добри граждани, да познават историята и героите на родината ни. Педагогическата практика премина под формата на състезание между отбор „Васил Левски“ и отбор „Българчета“ с членове децата от подготвителната група. Ученици от СУ „В. Левски“ задаваха въпроси на състезателите, свързани с живота и делото на Апостола. Отговорите на децата се оценяваха от жури с членове ученици от четвърти клас на СУ „В. Левски“ с „усмивка“ за правилен резултат и „сълзички“ за грешен отговор. Състезателите получиха награди за своето участие: значки, бонбони, портрет на Апостола от партньорското училище и игри „Не се сърди човече“ във вид на пъстро килимче. Родителите на децата бяха ангажирани с представяне на презентация за Левски, мозъчна атака и отговори на въпроси. Представената педагогическа ситуация доказа, че още в предучилищна възраст  започва приобщаването към национални и културни ценности,  полагат се основите на патриотичното и гражданското възпитание, че любовта към Родината започва от Левски, когото всички българи почитат и пред чиято саможертва се прекланят.


ПРОДЪЛЖАВАТ СЪВМЕСТНИТЕ ИНИЦИАТИВИ МЕЖДУ ДГ“НЕЗАБРАВКА И СУ“В. ЛЕВСКИ“ – БЯЛА СЛАТИНА

На 19.02. децата от ІV подготвителна група под ръководството на своите учители г-жа Димитрова и г-жа Славова се включиха в патронния празник на СУ“В. Левски“ – гр. Бяла Слатина. Целта е да се осъществява по-плавен преход от предучилищно към начално училищно образование.Тържеството се проведе пред паметника на Апостола пред училището. Ученици от четвърти клас изнесоха кратка художествена програма и поднесоха венци в памет на Левски. Цветя пред паметника оставиха и децата от подготвителната група. След това бъдещите първокласници участваха заедно с по-големите си приятели от училището в традиционното състезание „Лъвския скок“. Последваха весели игри в салона по физическо възпитание, както и образователни игри в класната стая. Децата от детската градина получиха подаръци от СУ“В. Левски“ – голяма шарена топка и блокчета за рисуване за всяко дете.

 


ДУМИ НА ЛЕВСКИ, КОИТО НЕ ТРЯБВА ДА ЗАБРАВЯМЕ

 

„Ако спечеля, печеля за цял народ – ако загубя, губя само мене си.“
„Нашето драгоценно отечество ще се нуждае от достойни хора, които да го водят по пътя на благоденствието, така щото да бъдем равни на другите европейски народи.“
„Дела трябват, а не думи.“
„На драго сърце да обичаме оногова, който ни покаже погрешката, инак той не е наш приятел.“
„За Отечеството работя, байо! Кажи ти моите и аз твоите кривини, па да се поправим и всички да вървим наедно.“
„Техните милиони жълтици нека си бъдат техни!“
„И не забравяйте – Времето е в нас и ние сме във времето, то нас обръща и ние него обръщаме.“
„Братство всекиго, без да гледаме на вяра и народност.“
„Ние сме жадни да видим Отечеството свободно, па ако щат ма нареди да паса и патките, не е ли така?“