ДЕКЕМВРИ 2017 Г.

 


В последният месец от календарната година педагогическия екип на ДГ „Незабравка” приключи с вътрешна квалификационна дейност на тема „ Педагогически компетентности за изграждане на партньорски взаимоотношения с родителите”- тренинг. Отговорници за подготвяне на квалификационната форма бяха Мариела Цонова и Мариета Дамянова – старши учители в Трета подготвителна група на детската градина. Теоретичната част по темата беше представена от М. Дамянова, а тренинга от М. Цонова. Учителите бяха разделени на групи, които решаваха казуси и бяха в различни роли. Всичко беше онагледено подходящо, беше интересно, полезно и зареди всички с положителна енергия. Предвидените теми за вътрешно институционална квалификация имат за цел не само да се съберат учителите и да поднесат някаква информация.във вид на доклад, презентация и др. Смисълът е в обмяната на идеи, изводи,мерки за подобряване на качеството на образованието в детската градина като институция.

 


През месец декември ДГ „Незабравка” беше посетена от ученици и техните учители от НУ „Христо Ботев” – Бяла Слатина. Посещението беше свързано с Националната седмица на четенето. Учениците, бивши възпитанници на детската градина, вече пораснали бяха дошли с мисия – да прочетат приказка на бъдещите първокласници.

Последваха въпроси и отговори по приказката, главните герои и поуки.Срещата беше много интересна и ползотворна и за двете страни. Големите с радост предадоха богатството на българската реч и демонстрираха четивна техника, а малките възприеха и осмислиха прочетеното.


Учителите и целия персонал се постараха да украсят и превърнат детската градина в една феерия от красота, оригиналност и приказно усещане за предстоящите празници.

На входа беше монтиран телевизор, визуализиращ дейността и живота на детската градина в снимки. Заслуга за техническото изпълнение имат Димчо Димитров и Лъчезар Лазаров, които извършиха ремонтните дейности, монтаж и въвеждане в действие на импровизираната видео – стена. Звученето на подходяща Коледна музика допринесе за празничното усещане и настроение, създаде приказна атмосфера.

 

 


Какво би бил месец декември без красивата, блестяща украса за Коледа и Нова година, празничната  еуфория, завладяла всички, очакването. Но най-много от всички се радват децата и очакват най- важния гост за тях – дядо Коледа. И тази година написаха своите желания в писмо до добрия старец и той дойде, за да изпълни желанията на своите малки приятели. Тази година театрализираната приказка беше съчетани с прекрасните песни, танци и драматизации на децата. Всички се забавляваха от сърце и заслужено получиха подаръците си.