Конкурс

ДГ „Незабравка“- гр. Бяла Слатина обявява конкурс за съвместна рисунка на деца и родители на тема: „Аз обичам мама“. В конкурса могат да участват деца и родители от всички детски групи. Рисунките се предават на учителите на групата в срок до 25.02.2020г. Могат да се използват всякакви изобразителни техники и формат А4.Копирани произведения няма да…

Read More

Брой 6

ЛЯТНА ДЕТСКА ГРАДИНА В ЦДГ СЕЛО СОКОЛАРЕ В края на месец август и началото на месец септември в ЦДГ с. Соколаре се организира лятна детска градина за 20 деца, подлежащи на задължително обучение, по проект „Социално включване” на община Бяла Слатина. Основната цел на дейността е бъдещите първокласници да получат допълнителна подготовка за равен старт…

Read More

„Незабравка“ е първото електронно списание в България, издадено от детска градина и предназначено за родители на деца от предучилищна възраст, детски учители, граждани. Нашата цел е да популяризираме дейността на ДГ”Незабравка” гр. Бяла Слатина, ДГ ”Пролет” с. Соколаре и ДГ с. Тлачене, и значението на предучилищното възпитание за подготовката на децата за училище и пълноценното…

Read More