УЧАСТИЕ НА ДГ „НЕЗАБРАВКА“ В ОБЩИНСКИ ПРАЗНИК

          И тази година децата от ДГ „Незабравка“ – Бяла Слатина и допълнителната база в с. Тлачене се включиха в общинската асамблея за детско и ученическо творчество. Изявиха се трета подготвителна група с учители Мариета Дамянова и Мариета Цонова, четвърта подготвителна група с учители Таня Нешкинска и Вергиния Иванова и разновъзрастова група в с. Тлачене с учители Петя Соколова и Петя Божкова. Всички деца – участници в Асамблеята се представиха отлично. Те представиха народен танц, зумба, ромски танц , както и художествена гимнастика.  Всички детски градини получиха грамоти за участие в празника от община Бяла Слатина.

 

24 МАЙ

 

КИРИЛ   И   МЕТОДИЙ

БРАТСКИТЕ  НАРОДИ  С  БУКВИ  КОЙ  ДАРИ?
КИРИЛ  И  МЕТОДИЙ  –  БРАТЯТА  ДОБРИ.
ДНЕС  ВЕНЦИ  ИМ  ВИЕ  ЦЯЛАТА  СТРАНА.
С  ГОРДОСТ  СЛАВИМ  НИЕ  ТЕЗИ  ИМЕНА.

УЧИЛИЩНАТА  СТАЯ  СВЕТИ
ТЪРЖЕСТВЕНО  ВЪВ  ТОЗИ  ЧАС.
НАВРЕД  ЦВЕТЯ,  НАВРЕД  БУКЕТИ
И  ГРЕЙНАЛИ  ОЧИ  КРАЙ  НАС!

И  СЯКАШ  КИРИЛ  И  МЕТОДИЙ
БЕЗМЪЛВНО  СЛИЗАТ  ОТ  ПОРТРЕТА
И  ТРЪГВАТ  РЕДОМ  СЪС  НАРОДА
ПОСРЕД  БОЖУРИ  И  ЛАЛЕТА.

Веса  Паспалеева

 

ПРАЗНИЧНО ШЕСТВИЕ В ГРАД БЯЛА СЛАТИНА

      Деца и учители от ДГ „Незабравка“ се включиха в празничното шествие, посветено на националния ни празник на просветата и културата. По традиция начело на блока на детската градина застанаха знаменосеца със знамето на  ДГ“Незабравка“ и неговите асистентки /деца от четвърта група/. Атмосферата беше тържествена и вълнуваща. На площада звучаха патриотични песни. Празничното шествие завърши с интересна програма и коктейл за всички учители от община Бяла Слатина.

 

 

ОБУЧЕНИЕ НА УЧИТЕЛИ ПО ПРОЕКТ „РАЗЛИЧНИ, НО ЗАЕДНО“

       В края на месец юни 7 педагози от ДГ „Незабравка“ – Бяла Слатина се включиха в обучение на тема „Иновативни методи и средства за работа в мултикултурна среда“ по проект „Различни, но заедно“ с обучителна организация „РААБЕ“ и лектор професор Мария Баева. Обучението премина на много високо ниво. Учителите участваха активно в изпълнението на поставените задачи. Най-интересни бяха предложените модели за действие при конфликтни ситуации. Обучението беше наситено с много примери от опита на професор Баева. Всички учители попълниха анкета за обратна връзка и дадоха положителна оценка за ползата от наученото.

 

ОТКРИТА ПРАКТИКА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА В С. ТЛАЧЕНЕ

 

В детската градина в с. Тлачене, която е допълнителна база на ДГ „Незабравка“ – Бяла Слатина се проведе открита педагогическа визита на тема „Моето родно село“. Гости на мероприятието бяха г-жа Дарина Кръстева – Вълешкова – главен експерт в Дирекция „Хуманитарни дейности и интеграция“ в  община Бяла Слатина, Мариета Иванова – директор ДГ „Детелина“ – Бяла Слатина, Мария Тодорова – директор ДГ „Радост“ – Бяла Слатина, Будинка Тодорова – директор ДГ „Червената шапчица“ – с. Габаре, Даниела Цветанова – директор на ДГ „Незабравка“ – гБяла Слатина, учители от общинските детски градини. Гостите бяха посрещнати с хляб, мед  и китка здравец от деца, облечени в национална носия. Педагогическата ситуация, представена от учителите Петя Соколова и Петя Божкова премина успешно и доказа, че и в малките населени места се провежда качествен образователен процес, съобразен с  възрастовите особености на децата. Най-малките жители на с. Тлачене показаха, че знаят много неща за своето родно място и бита на местните хора. Те с желание се включваха във всички дейности, но и много се забавляваха, защото педагогическата ситуация беше наситена с игри, песни и танци. Обхванати бяха почти всички образователни направления – български език и литература, математика, музика, околен свят, конструиране и технологии. За финал децата с помощта на учителките  посадиха едно дърво  пред  сградата на детската градина, за да бъде тяхното родно село по- зелено и по-красиво. Гостите поздравиха сърдечно г-жа Соколова и г-жа Божкова за инициативата и успешната обмяна на добър педагогически опит.

 

Leave a Comment