990fb053f3urn-png-100-87-cc-dri-n7nhek708fa1edwsomg„Незабравка“ е първото електронно списание в България, издадено от детска градина и предназначено за родители на деца от предучилищна възраст, детски учители, граждани. Нашата цел е да популяризираме дейността на ДГ”Незабравка” гр. Бяла Слатина, ДГ ”Пролет” с. Соколаре и ДГ с. Тлачене, и значението на предучилищното възпитание за подготовката на децата за училище и пълноценното развитие на детската личност, да споделим идеи и добър педагогически опит, да представим детско творчество. Списание „Незабравка“ е отворено за публикуване на идеи, мнения и статии на родители и колеги от други детски градини. Списанието се посвещава на десет години задължителна подготвителна за училище група в детската градина.

Leave a Comment