Септември 2016 г.

Отново е есен и детската градина отвори врати за своите малки възпитаници на 12.09.2016 год. Отпочинали през лятото, заредени с много позитивна енергия, която е присъща само на децата те се завърнаха в слънчевите занимални.

Честита Нова учебна година, мили деца и родители !

На целият екип на детската градина желая много успехи през годината, справяне с предизвикателствата на забързаното ежедневие! Обичайте децата, професията си и съхранявайте и самите себе си!

 /Директор: Мария Димитрова/

 

ЗАКОН ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНО И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

От месец август на дългото и горещо лято влезе в сила и новия Закон за предучилищното и училищно образование.

От ЦДГ „Незабравка” се преименувахме на ДГ„Незабравка”- Бяла Слатина и ДГ – с. Соколаре и ДГ – с. Тлачене.

 Беше приет и новият образователен стандарт за предучилищното възпитание. Има и нова действаща Наредба №5 от 03.06.2016 г., обн. – ДВ, БР. 46 от 17.06.2016 г. , в сила от 01.08.2016 г.

Децата ше бъдат обучавани, възпитавани, отглеждани и социализирани вече по 7 образователни направления: Български език и литература, Математика, Околен свят, Конструиране и технологии, Изобразително изкуство, Музика и Физическа култура.

Педагогическият екип на детската градина има и своя стратегия за развитие за четири годишен период, програмна система и нови тематични разпределения за всички възрастови групи, разпределение на учебният ден.

През учебната 2016/2017 година ДГ „Незабравка” ще работи със следните възрастови групи:

Първа възрастова група – учители: Галина Георгиева- старши учител и Яница Бочева – учител, помощник – възпитател Галина Спасова

Втора възрастова група – учители: Мариета Дамянова – старши учител и Мариела Цонова – старши учител, помощник – възпитател Диляна Лазарова

Трета подготвителна група – учители:  Вергиния Иванова – старши учител и Таня Нешкинска – старши учител, помощник – възпитател Малина Крачунова

Четвърта подготвителна група – учители: Диана Никовска – старши учител и Наджибе Калеева – учител, помощник – възпитател Елза Павлова

Разновъзрастова група – с. Соколаре – учители: Виолета Славова – старши учител и Валери Вълчев – старши учител и помощник – възпитатели Борислава Ботева и Галя Воденичарска

Разновъзрастова група – с. Тлачене – учители: Петя Соколова – учител и Радка Михайлова – учител и помощник – възпитател Стела Велева

 

ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ : 

Г-ЖА ВИОЛЕТА СЛАВОВА

Г-жа Славова е старши учител в Детска градина "Незабравка", тази учебна година ще обучава малките ...Г-жа Славова е старши учител в Детска градина „Незабравка“, тази учебна година ще обучава малките палавници в с. Соколаре.

1. Г-жо Славова, защо избрахте професията на детски учител?
–  Да си учител – това е призвание. На първо място – любовта ми към децата. Професията ми доставя голяма радост, защото всеки ден дарявам част от себе си, част от моите знания и умения. И ще продължавам, защото това е моята цел – да оставя следа след себе си със своята всеотдайност.
2.  Миналата година работихте в основната сграда на детската градина, а сега сте в с. Соколаре. Моля, посочете предимствата и недостатъците, произтичащи от този факт!
– Като предимство в централната детска градина отчитам работата в чиста група и съдействието от страна на родителите за подсигуряване на необходимите материали за работа.
3. Какво мислите за новият Закон за предучилищното и училищно образование?
– … актуален, отговарящ на промените на новото време.
4. Какви качества трябва да притежава учителя на новото време?
– Трябва да бъде напълно отдаден, позитивен, търпелив и усмихнат, много добър специалист , професионалист, да бъде по призвание учител, т.е. да обича децата. Всичко се постига, ако носиш в себе си любовта към децата, тя е в основата.
5. Пожелайте нещо на децата, колегите и родителите за началото на учебната година!
– Спорна и успешна нова учебна година на всички колеги, деца и родители.
Пожелавам Ви много здраве, сили, късмет и успех! С какъвто устрем започнем годината, с такъв да я завършим!
На добър час!

ТЕАТЪР В ДЕТСКА ГРАДИНА „НЕЗАБРАВКА“

Детската градина зарадва малчуганите с куклен театър „Шарената черга” по случай откриването на новата учебна година. Децата се потопиха във вълшебния свят на приказките под умелото и професионално ръководство на артистите, забавляваха се и изведоха своите поуки от видяното.


                                                                         ДЕТЕ НА БРОЯ : АЙЛИН

Име: Айлин Абдурахманова РакищахлиеваГрупа: Втора група "Смехурани"Учители:Мариела ЦоноваМариета ...

Име: Айлин Абдурахманова Ракищахлиева
Група: Втора група „Смехурани“
Учители:
Мариела Цонова
Мариета Дамянова
1. Айлин, какво прави през лятото?

– Играх си с приятели, плувах в басейна и ходех на гости на Денис

2. Какво обичаш да правиш най-много?
– Най-много обичам да си играя с таблета, и другите играчки
3. Каква искаш да станеш като пораснеш?
– Като порасна искам да стана лекарка, за да лекуваш болните деца
4. А кои деца от детската градина са ти най-добри приятели?
– Най-добрите ми приятели в детската градина са Борислав, Сияна и Денис

ЕСЕННА ПАЛИТРА


Община Бяла Слатина организира по случай традиционния  есенен панаир изложба „Есенна палитра”. Учителите от детската градина за пореден път проявиха творческо креативно мислене и въображение и създадоха оригинални експонати от природни материали, плодове и зеленчуци – светът на миньоните , направени от лимони и есента, направена от тиква и есенни листа. Детската градина получи грамота за участие в изложбата от община Бяла Слатина.

Брой 9 / Септември 2016 г.

РУБРИКА: РОДИТЕЛЬО, ПРОЧЕТИ НА ДЕТЕТО СИ:

БОЛЕН ЗДРАВ НОСИ - българска народна приказка

БОЛЕН ЗДРАВ НОСИ – българска народна приказка

Един гладен вълк шетал из гората. От глад едва гледал. Отдалеч го видяла лисицата и се усмихнала. Тя познала, че вълкът е гладен, няма много сили, едва върви, и тозчас решила да му отмъсти и за голямата сила, която имал, и за смелостта му, и най-много за здравите му зъби. Тя само с хитринка се опитвала да преживява и винаги, когато могла, показвала на вълка, че тя е по-умна и по-хитра от него и по тоя начин отмъщавала за силата му. И сега, като го видяла такъв гладен и уморен, помислила си да го направи за присмех на другите. Отишла при него и заподскачала, подсмивала се радостно, търкаляла се.

Кумчо-вълчо я погледнал сърдито и рекъл:

— Що има, кумице? Що си толкова весела и радостна?

— Как няма да съм радостна, кумче? — рекла лисицата. — Весела съм, сита съм, сега ми е паднало сърце на място.

— Какво се е случило, кумице, че най-после и твоето сърце е легнало на мястото си? — попитал вълкът учудено.

— Ох, кумче, кумче, да знаеш каква сватба са вдигнали в селото, що ядене има, що пиене, ум да загубиш. Па мен ме поканиха и аз сгризах набързо две-три печени кокошчици, пък се сетих за тебе: какво ли прави кумът, рекох си, та и той не дойде на тая богата сватба, да си хапне от сготвените агънца и от печеното теле.

— Кума-лисо! — надигнал се изгладнелият вълк. — Веднага ме заведи на сватбата, че както съм изпусталял, и теб ще изям.

— Да вървим, кумчо, да вървим! — забързала Кума-лиса. — Ще те заведа на тази богата сватба, та цял живот да помниш и разказваш.

Тръгнали. Вървели, вървели и стигнали в селото. А тогава къщите били малки, ниски, покрити със слама. Вълкът и лисицата скочили на покрива на една къща, дето имало сватба, и Кума-лиса погледнала през комина. По едно време рекла:

— Уууу, силна ракия, брей, изгори ми устата!

— Кумице, ама дават ли ти да пиеш? — попитал Кумчо-вълчо.

— Дават, кумче, дават! — рекла Кума-лиса и пак мушнала главата си в комина. — Ууу, колко хубаво е изпечено това пиле и с масло е полято. Е, тия хора знаят как да приготвят вкусни пиленцата.

Кумчо-вълчо облизал устата си и побутнал лисицата:

— Кума-лисо, чакай сега и аз да похапна малко. Гладен съм!

— Ела, кумчо, ела! Ето, застани тук на моето място и пъхни главата си в дупката.

Кумчо-вълчо пъхнал главата си през комина и лисицата, като го бутнала, той паднал право на сватбарската софра. Развикали се сватбарите, разтичали се, грабнали кой дърво, кой вила и погнали вълка. Той, горкият, едва избягал в гората, пребит от бой.

Докато сватбарите гонели кумчо-вълчо, лисана слязла през комина в стаята. Там до огнището стояла само невестата. Лисана залапала бързо яденето, дето било на масата. После видяла едно гърне с кисело мляко и пъхнала главата си в млякото. Невестата я видяла, грабнала машата и тупнала лисицата по гърба:

— Шшшът, червена котано, какво си нападнала млякото?

Кума-лиса се измъкнала и беж да я няма. Ама в бързането цялата й глава била омацана с мляко. Като стигнала в гората, излегнала се и помислила: какво ли стана с Кумчо-вълчо? Дали го пребиха? И както си мислела така, изведнъж видяла вълка, едвам пристъпвал от болки. Тя започнала да пищи и да нарежда:

— Олеле, майчице, пребиха ме тия лоши хора. Олеле, майчице, само по главата ме биха, та мозъкът ми изтече.

Вълкът се ослушал и познал гласа на лисицата. Полека, полека стигнал при нея:

— Олеле, кумице, пребиха ме! — оплакал се той.

— Ох, кумче, кумче, мене ме пребиха. Костите ми счупиха, мозъка ми изкараха. Я погледни ми главата, целият мозък е разсипан. Не мога да се отмъкна до къщи, да си умра при децата, да ме не разнасят тук орлите и враните.

Кумчо-вълчо, като я слушал как рони сълзи и как нарежда, дожаляло му и рекъл:

— Ще ти помогна, Кума-лисо, да си отидеш до къщи. И аз съм пребит, ама мозъкът не ми е изтекъл. Ти съвсем си съсипана.

Навел се Кумчо-вълчо, Кума-лиса скочила на гърба му и се усмихнала. Повървели малко, вълкът едва пристъпвал от болки, а Кума-лиса не могла да се сдържи от радост, че болният я носи, та си рекла:

— Болен здрав носи, болен здрав носи!

— Какво казваш, кумице?— позапрял се Кумчо-вълчо.

— Нищо, нищо, кумчо! Бая си на болната глава, дано ми пооздравее, та да си видя къщата.

Пак тръгнал Кумчо-вълчо и Кума-лиса занареждала:

— Болен здрав носи, болен здрав носи!

— Потърпи, кумичке, потърпи, сестричке! — замолил я Кумчо-вълчо. — Скоро ще стигнем у вас, потърпи още малко!

А Кума-лиса примирала от смях и пак думала тихо:

— Болен здрав носи, болен здрав носи!

Кумчо-вълчо се поослушал добре и разбрал приказките на лисана. Ядосал се люто и я изхвърлил от гърба си:

— Чакай сега да видя кой е болен и кой здрав! — И като се пусне след нея…

Бягала Кума-лиса, бягала, колкото сили имала, ама вьлкът здраво напирал с всички сили, та не усещал болките си. Лисицата се вмъкнала в дупката си, ама Кумчо-вълчо я сграбил за едната нога. Тя приплакала от болка, но завикала високо:

— Дръж, вълчо, корен, дръж, вълчо, корен!

И вълкът, нали си е глупав, пуснал ногата на лисицата и захапал един корен. Лисицата изпищяла:

— Олеле, майчице, ногицата ми отиде! Олеле, майчице, ногицата ми изяде!

Кумчо-вълчо, като чул това, настървил се още повече и дърпал с всички сили, докато изкъртил зъбите си.

Лисицата, доволна от това, че е отмъстила на Кумчо-вълчо, и сега ходи сама и напада селските курници. А Кумчо-вълчо, когато си спомни за хитрината на Кума-лиса, притъмнява му пред очите и изяжда всичко, каквото му падне.

Leave a Comment