БРОЙ 9 / ноември 2023Г.

 

ПОМОЩ И ПОДКРЕПА

по проект „Подкрепа за местна общност за справяне с кризисна ситуация“ с администратор сдружение „Първи юни“ – гр. Бяла Слатина, финансиран от фондация „Америка за България“

 

На 22.07.2023г. в гр. Бяла Слатина се разрази мощна буря с пороен дъжд и силен ураганен вятър. В резултат на това бяха нанесени многобройни щети по улиците и дворовете на обществените сгради и частни домове. Природната стихия не подмина и ДГ „Незабравка“ – гр. Бяла Слатина. В резултат на бурята в двора на детското заведение бяха изкоренени дървета, имаше счупени и изпопадали клони, деформирана беше и оградата. С помощта на доброволци успяхме да почистим двора, но имахме нужда от финансова подкрепа за закупуване на материал за изработка на нова метална ограда на детската градина. В този труден момент сдружение „Първи юни“ – гр. Бяла Слатина и фондация „Америка за България“ ни подадоха ръка за помощ като ни осигуриха дарение на стойност 3600лв. за закупуване на материали за изработка на ограда на ДГ „Незабравка“. Намерихме подходяща фирма, с която сключихме договор за доставка на необходимите материали. Оградата беше монтирана от доброволци и към настоящия момент се боядисва от доброволци. Днес деца, родители и персонал се радват на нова, здрава и красива метална ограда на двора на детската градина. Към отчета прилагаме договор за доставка на материали за изработка на ограда, фактура за материалите на стойност 3600лв., както и доказателствен снимков материал.

Благодарим на сдружение „Първи юни“ – гр. Бяла Слатина и фондация „Америка за България“ за предоставената финансова подкрепа в кризисна ситуация.

 

УЧАСТИЕ НА ІV ГРУПА В КОНКУРСА „ДУНАВСКИ МАЙСТОР НА ИЗКУСТВАТА“

     Съвместно организиран от Глобалното партньорство по водите в Централна и Източна Европа (GWP CEE) и Международната комисия за защита на река Дунав (ICPDR), този конкурс насърчава децата да имат по-отблизо поглед към местната си река и да разсъждават върху това, какво означава околната среда за тях и да създадат оригинални произведения на изкуството във връзка с отпразнуването в региона. Деца от всички училища, неправителствени организации, клубове, детски центрове или асоциации за деца в Дунавския басейн са поканени да създадат произведение на изкуството и да вземат участие в конкурса „Дунавски майстор на изкуствата“, който от 2004 г. обединява хиляди деца в целия басейн на река Дунав. Конкурсът не само обединява децата от Дунавския регион, но ги обучава за присъщата стойност и значение на реката и им дава възможност да коментират бъдещето на тяхната околна среда.

Децата от ІV група на ДГ „Незабравка“ – гр. Бяла Слатина под ръководството на главния учител Мария Димитрова участваха в конкурса в категория „произведение на изкуството“, създадено с естествени речни материали и бяха класирани на национално ниво и предложени за участие на международно ниво. Те получиха сертификат и подаръци като скицници, флумастри, маркери, чанта за преносим компютър.

Ето какво казва Мария Димитрова – главен учител на ДГ „Незабравка“ за участието на бъдещите първокласници в този престижен международен конкурс:

„Нашето вдъхновение да направим този колаж идва от желанието да възпитаваме малките деца в любов към природните красоти и обекти на България. Река Дунав за българите е свещена, райска река. От най -древни времена отношението към нея е на страх и култопочитание. Тя е единствената голяма река на стария континент, която тече в посока от запад на изток и се влива в Черно море. Река Дунав държи и друг рекорд – тя е реката, която протича през най- много страни в света. Запознавайки децата с тези интересни факти попаднахме и на друг – унгарците са кръстили сладкиш на река Дунав, който се нарича „Дунавски камъчета“. Именно този факт ме вдъхнови, като учител на Четвърта група „Пчеличка“ на Детска градина „Незабравка“ да използвам естествени природни материали – речни камъчета, мъх, папрат, зеленина, пясък от поречието на река Дунав и да създадем с децата този красив шедьовър. Децата се вълнуваха и забавляваха едновременно, но и изпитаха чувство на гордост, обич, уважение и почит към това огромно речно богатство – необятната река Дунав. Благодарим на директора на ДГ „Незабравка“, която помогна с идеята на художественото произведение, както и на Лъчезар Лазаров, който направи фотографията.“

Презентация – > Danube River – inspiration for children’s creativity


ВЪТРЕШНА ПЛОЩАДКА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

          ДГ „Незабравка“ – гр. Бяла Слатина има нова придобивка за учебната 2023-2024 година.Деца, учители и родители се радват на нова модерна вътрешна площадка по БДП, закупена със средства от НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна „ – Модул 2 – „Площадки за обучение по БДП“. Площадката е оборудвана с модел на светофар, споп-палка, 12 сигнално-предпазни жилетки, 10 конуса, 10 броя пътни знаци, детски велосипед и каска за велосипедист.

Специфичните цели на обучението по БДП в детската градина са:

  • Формиране на начални представи за пътната среда.
  • Формиране на умения за безопасно поведение на пътя.
  • Формиране на култура на поведение на пътя.
  • Изграждане и развиване на защитни механизми спрямо опасностите от пътната среда.
  • Развиване на сетивните възприятия (зрение, слух, възприятия за време и пространство) на учениците за безопасно поведение на пътя.
  • Подпомагане на процеса за развитие на концентрацията на вниманието и паметта и на дисциплинирано и отговорно поведение на пътя.
  • Формиране на знания и умения за безопасно придвижване, пресичане на пътен светофар и пешеходна пътека.