БРОЙ 9 / НОЕМВРИ 2020Г.

 


 ДГ „Незабравка“ – Бяла Слатина се преобрази в прекрасна сцена и стана истинска арена на приказките за периода от 20.11.2020 г до 27.11.2020 г. За това помогнаха красивите костюми по проект „Приятели на децата“, който се осъществява съвместно със Сдружение „1 юни“, а детската градина е техен партньор . Дейностите по проекта са умело съчетани с тематичната проверка „Съвременни интерпретации на играта – драматизация в предучилищна възраст“. Благодарение на проявената креативност, творчество и вдъхновение на учителите детските групи се превърнаха в сцени с декорите по проекта „Приятели на децата“. Там оживяха приказките „Дядо и ряпа“- 1 група, „Под гъбата“ – 2 група, „Житената питка“ – 3 група, „Галена Богданка“ – 4 група и „Сливи за смет“ – разновъзрастова група – с Тлачене. Всички педагози направиха съвременен вариант на приказките, включиха музикални произведения , движения и игри с децата.

Първа група „Пчеличка“ драматизираха приказката „Дядо и ряпа‘. Най – малките възпитаници на детската градина преодоляха страховете и плачовете си  и се превърнаха в малки артисти. Пъстрите декори, костюмите , маските  бяха много интересни за тях и те с голямо желание пресъздадоха своите роли.


Във Втора група „Смехурани“ гъбката приюти много горски животинки и насекоми, защото „ Когато на сърцето е широко дори под малката гъбка има място за всички приятели“. Добротата, съпричастността и милосърдието ще спасят света. Децата грейнаха в костюмите на пчеличка, зайче, мравка, вълк, лисица, врабче и се скриха под гъбата на прекрасния декор , закупен по проекта „Приятели на децата на Сдружение „1 юни“.


В трета група „Веселите мечета“  при драматизацията на „Житената питка“ водещата теза беше: „Никой не е по- голям от хляба“ и децата заедно с учителите замесиха хляб, проследиха пътя на малкото житено зрънце до готовата питка. Изключително интересно беше за тях да влизат в роли и да драматизират съдържанието на приказката по нов, съвременен начин. Инересът на децата беше толкова голям, че муха да бръмнеше щеще да се чуе. Разбира се всичко това се случи под умелото ръководство на учителите си и помощник – възпитателя на групата.


В четвърта група приказката за галената Богданка беше изцяло преобразена в нов вариант и поуката, че „Работата краси човека, а мързела го грози“ беше изведена от самите деца. Драматизацията на приказката беше съчетана с празника на християнското семейство. Макар родителите да не присъстваха децата успяха да стигнат до извода, че семейството е онази малка клетка от нашето общество, без която не можем. Само заедността, сплотеността, любовта между  членовете му може да доведе до успехи  и благоденствие.


В село Тлачене – допълнителна база на детската градина оживяха старите ритуали – вземане на невестата от дома, даряването, танците и песните от едно време. Колкото и думи да изпишем не е толкова важно. Най – значимото са децата и техните реакции, неподправени, истински и вдъхновяващи, а това се случи, благодарение на прекрасните костюми и влизането на децата в роли, под умелото ръководство на техните учители.


Не на последно място  децата играеха, бяха артисти, пренасяха се в един друг свят – шарен и различен от ежедневието – света на приказките. И още по-важно – на децата им харесваше да правят това, очите им бяха вперени  с интерес в различните сцени на драматизиране на приказките и се включваха с желание и радост. В тези трудни времена, благодарение на нашите приятели от Сдружение „1 юни“ ние сътворихме една приказка за нашите деца, потопихме ги в нея и те излязоха по-добри, по- щастливи и спокойни.