БРОЙ 8 / НОЕМВРИ 2021 Г.

Първи ноември – Ден на народните будители

В Четвърта възрастова група „Веселите мечета“ тържествено беше отбелязан деня на народните будители- първи ноември. Всички деца от групата изнесоха тържество със стихчета и песни за празника. От учителите на групата, децата научиха защо е необходимо да честваме този празник, да уважаваме нашите будители, да почитаме хилядите знайни и незнайни българи- книжовници и просветители, вдъхнали вяра в собствените сили на българският народ по пътя на историческото възстановяване на българската държавност.

Също така, по случай деня на народните будители, ДГ „Незабравка“, организира изложба за съвместна рисунка на родители и деца на тема „Моята България“. В конкурса се включиха родители и деца от всички възрастови групи. Рисунките бяха изложени на табла в обособени кътове, а всички участници получиха книга – подарък. Благодарим за големия интерес на родителите и децата към инициативата.