БРОЙ 7 / октомври 2021 Г.

ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ „АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“

       И тази учебна година ДГ“Незабравка“ – гр. Бяла Слатина продължава да работи по проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ с 10 целеви групи с общо 50 деца в неравностойно положение. Осем целеви групи функционират в основната сграда на детската градина в гр. Бяла Слатина, а две от тях работят в изнесена база с. Тлачене. Целта е да се предостави допълнително обучение по образователно направление „Български език и литература“ и тези деца да преодолеят трудностите в овладяването на учебното съдържание. Със средства по проекта всяка целева група е снабдена с учебен робот „КОЛБИ“, на цена 194,40лв. всеки. С негова помощ  децата под формата на игра свързват букви в срички, срички в думи и думи в изречения. По този начин учителите – ръководители на целевите групи използват интерактивни методи и технологии в проектните дейности, а децата учат с по-голямо желание и интерес.  Учебния робот „КОЛБИ“ може да се използва и във всички други образователни направления.

ПЕДАГОГИЧЕСКА АКАДЕМИЯ ЗА РОДИТЕЛИ

Как да възпитавате детето си по интелигентен и здравословен начин
Позитивно възпитание за по-добро психическо и физическо здраве и за щастливо детство.

За всеки родител настъпва момент, когато се сблъсква с предизвикателството да намери най-добрия начин, по който да възпита детето си. Независимо дали става въпрос за непрестанно крещящо малко дете, или за ядосан тийнейджър, контролът над гнева може да се окаже трудна задача. Нито един родител не иска да изпадне в такава ситуация и най-важното е, че виковете и физическото насилие никога не помагат.

За щастие, съществуват и други, по-ефективни начини. Един от тях е позитивното възпитание. Консултирахме се с Луси Клъвър, професор по социална работа с деца и семейства в Оксфордския университет и майка на две малки момчета, за да проучим как подходът може да помогне на родителите да изградят положителни отношения с децата си и да ги научат на умения, като отговорност, сътрудничество и самодисциплина.

Няма лоши деца, а само лошо поведение.

Защо да възпитаваме децата си по позитивен начин?

„Родителите не искат да викат или да удрят децата си. Правим го, защото се намираме под стрес и не виждаме друг начин“, казва професор Клъвър.

Доказателствата са ясни: викането и удрянето не само са неефективни, но и в дългосрочен план могат да нанесат повече вреда, отколкото полза. Повтарящите се епизоди на викове и удари могат дори да повлияят неблагоприятно върху целия живот на детето. Продължаващият „токсичен стрес“, който се създава, може да доведе до множество негативни последици, като по-голяма вероятност за отпадане от училище, депресия, употреба на наркотици, самоубийство и сърдечни заболявания.

„Все едно да кажете: вземи това лекарство, то не само няма да ти помогне, но и ще те разболее“, казва професор Клъвър. „Когато знаем, че нещо не е ефективно, това е много добра причина да търсим различен подход.“

Вместо върху наказания и забрани, методът на позитивното възпитание акцентира върху развитието на здравословни отношения с детето Ви и задаване на очакванията за неговото поведение. Добрата новина за всеки родител е, че този подход работи и ето как може да започнете да го прилагате на практика:

1. Време един за друг

Намирането на време един за друг е важно за изграждането на добри отношения с хората, а още повече с децата ни. „Може да са 20 минути на ден. Или дори само 5 минути. Може да го комбинирате, като заедно миете чинии, докато пеете песен, или си говорите, докато простирате прането“, казва професор Клъвър. „Това, което е от особено значение, е да се фокусирате върху детето си. Затова изключете телевизора и телефона си, погледнете децата в очите и бъдете само Вие и те.“

2. Похвалете доброто поведение

Като родители често наблягаме на лошото поведение на децата си и го порицаваме. Те могат да използват това като начин да привлекат вниманието Ви, продължавайки с лошото си поведение, вместо преустановявайки го.

3. Задайте ясни очаквания

„Да кажете на детето си какво точно искате да направи, е много по-ефективно, отколкото да му казвате какво да не прави“, изтъква професор Клъвър. „Когато поискате от детето да не разхвърля или да бъде добро, то не винаги разбира какво се изисква от него.“ Ясните инструкции като:

„Моля те, прибери всичките си играчки и ги постави в кутията!“

– поставят ясни очаквания и увеличават вероятността децата да направят това, за което ги молите.

„Важно е да зададете реалистични очаквания. Изискването да останат тихи за цял ден може да не е толкова постижимо, колкото да поискате тишина за 10 минути, докато говорите по телефона“, казва професор Клъвър. „Знаете на какво е способно Вашето дете. Но ако поискате невъзможното, то ще се провали.“

4. Отвлечете им вниманието по творчески начин

Когато детето се държи предизвикателно, разсейването му с по-положителна дейност може да бъде полезна стратегия, споделя професор Клъвър.

„Когато им отвличате вниманието с нещо друго – чрез промяна на темата, нова игра, преместване в друга стая или разходка навън, можете успешно да насочите енергията им към положително поведение.“

Моментът също е от решаващо значение. Отвличането на вниманието е свързано и с това да забележите навреме дали нещата са на път да се объркат и да предприемете действия. Като внимавате кога детето Ви започва да става неспокойно, раздразнително или ядосано или когато две от децата Ви искат една и съща играчка, може да помогнете за разсейване на потенциално опасната ситуация, преди тя да стане такава.

5. Използвайте спокоен тон

Част от израстването е научаването, че всяко действие води до последици. Поясняването на този факт на Вашето дете е процес, който насърчава по-добро поведение и отговорност.

Дайте на детето си шанс да постъпи правилно, като обясните последиците от лошото му поведение. Например, ако искате детето Ви да престане да драска по стените, може да му кажете да спре, иначе ще прекратите времето му за игра. Това ги предупреждава и им предоставя възможност да променят поведението си.

Ако не спрат, продължете с последствията спокойно и без да проявявате гняв, „а трябва да признаем – това никак не е лесно!“, добавя професор Клъвър.

„Ако спрат, похвалете ги“, препоръчва професор Клъвър. „Това, което правите, е да създадете положителна обратна връзка за Вашето дете. Доказано е, че

последици, изказани със спокоен тон, ефективно помагат на децата да научат до какво води неприемливото им поведение.“

Последователността е ключов фактор за позитивно родителство и по тази причина е важно да се следват последствията. А също и реалистичните очаквания. „Може да вземете телефона на тийнейджър за един час, но отнемането му за една седмица може да се окаже трудно за изпълнение.“

Отделяйте време за по-малките деца

Времето прекарано заедно може да е забавно и е напълно безплатно! „Може да имитирате израженията на лицето им, да удряте с лъжици по тенджери или да пеете заедно“, добавя професор Клъвър. „Едно невероятно изследване показва, че играта с децата Ви ускорява развитието на мозъка им.“

Отделяйте време за по-големите деца

Подобно на по-малките деца, тийнейджърите търсят похвала и искат да бъдат възприемани като добри хора. Намирането на време един за друг е все още важно и за тях. „Харесва им, ако танцувате из стаята с тях или участвате в разговор за любимия им изпълнител“, казва професор Клъвър. „Невинаги го показват, но им харесва. Това е ефективен начин за изграждане на отношения по техните условия.“

Докато задавате очаквания, „помолете ги да помогнат за създаването на някои от правилата“, предлага професор Клъвър. „Седнете заедно и се опитайте да постигнете съгласие относно допустимите неща във вашето домакинство. Те също така могат да участват при решаването относно вида на последствията при неприемливо поведение. Участието в процеса им помага да осъзнаят, че Вие сте наясно с тяхното превръщане в независими индивиди.“

Източник: Уницеф

ДЕТСКИ СТИХОТВОРЕНИЯ ЗА ЕСЕНТА

Лъчезар Станчев
Есен

Задуха северният вятър

и тежко разлюля гората

и ето над потока чист

зарониха се лист след лист.

И по небето на редици

последни закъснели птици

отлитат с писък пак на юг,

че зимата се връща тук.

Мецана из гората скита,

за сън си търси дупка скрита.

Работните пчели отвред

за зимата си сбраха мед.

Виж катеричката игрива,

сега се труди мълчалива —

шишарки, лешници в хралупа

цял куп за зимата натрупа.

И мравката, добър житар,

напълни със зърна хамбар.

При пълна къща — радост има

дори в студена, дълга зима.

Младен Исаев
Есен

Отлетяха птиците на юг

и горите жалят притаени.

Жълти листи рони всеки бук,

само боровете са зелени.

Вехне свежата трева,

слънцето минава ниско-ниско,

а небето с мека синева

е така отворено и близко!

Аз обичам тая светлина

на спокойната златиста есен,

топлата дълбока тишина,

птиците с далечната им песен.

Аз обичам в есен да вървя

през полето, рано разорано,

и да гледам в чиста синева,

как издига върхове Балкана.

Нека птиците летят на юг,

с тях не искам в полет да замина.

Аз завинаги оставам тук,

с тебе, златна майчице родино!

Елин Пелин
Есен

— Есен листожълта,

есен русокоса,

откъде пристигаш

задъхана, боса?

— За малко, за малко

пристигнах аз тука,

годината-майка

прати ме с поръка:

на хората, сврени

по селските хижи,

плода да събера

на труд и на грижи.

Птичките прелетни

на път да изпратя,

гори да прочистя,

да събера листата.

В нивите да пръсна

нови семена,

за пролет да шия

нови знамена…

Трайко Симеонов
Есен

Глъхнат вред полята,

хълмове, горички.

Няма ги да пеят

веселите птички.

Към предели южни —

някъде далече,

зад морето бяло

отлетяха вече.

Капят и листата

от унили клони —

златолиста есен

златна сълзи рони.

Георги Авгарски
Есен

Над полето ширно

плъзнаха мъгли

Тихо и неспирно

ситен дъжд вали.

Сънено ромони

горският поток.

Ятото си гони

жерав ясноок.

Свежда се от влага

натежал клонак

и сеячът стяга

плуговете пак.

Тръпнат на баира

сгушени ели,

а дъждът не спира —

все вали, вали…

Георги Авгарски
Есен

Ябълки и крушки

сладък сок наляха.

Чушки-червенушки

вече наедряха.

Северняк задуха,

оголяха клони.

Над гората глуха

ситен дъжд се рони.