БРОЙ 6 / ЮНИ 2019 Г.

 


ОТКРИВАНЕ НА ОБНОВЕНАТА ПЛОЩАДКА В БАЗА СОКОЛАРЕ

Новата учебна 2019-2020г. в ДГ“Незабравка“ –  база с. Соколаре започна с детско музикално шоу, посветено на откриването на ремонтираната и обновена площадка в двора на селската детска градина. На събитието присъстваха кметът на община Бяла Слатина инж. Иво Цветков, кметът на кметство Соколаре г-жа Даниела Нинова, главен експерт към Дирекция „Хуманитарни дейности“ – община Бяла Слатина г-жа Дарина Кръстева, директорката на ДГ“Незабравка“ –гр. Бяла Слатина г-жа Мария Димитрова, родители и местни жители. Детската площадка беше празнично украсена със знаменца и балони. Г-н Цветков поздрави всички присъстващи и пожела на детската градина успешна учебна година. Г-жа Димитрова благодари на работниците към кметството и техническия им организатор – г-н Николай Нинов за ремонтираните и боядисани пейки, както и за новия сенник в двора на детската градина. Децата се радваха искрено на веселото музикално шоу, в което бяха не пасивни зрители, а активни участници в игри и танци. Те получиха и подаръци – бонбони, сладкиши и плодови сокове, осигурени от община Бяла Слатина.