БРОЙ 5 / ЮНИ 2024 Г.

 

НА ДЕТСКИ ТЕАТЪР

 

Община Бяла Слатина организира за децата от детските градини и най-малките ученици от началните училища безплатно посещение на детска театрална постановка „Дороти и вълшебния свят на ОЗ“. С голяма радост и вълнение бъдещите първокласници – децата от четвърта група, водени от своите учители г-жа Мария Димитрова и г-жа Виолета Славова посетиха интересния детски театър в големия салон на читалище „Развитие“. Хубаво е, нашите деца от малки да се учат да възприемат различните видове изкуства и да свикват да проявяват положително отношение към всички културни прояви в обществения живот.

Родителите, децата и педагозите от ДГ „Незабравка“ благодарим на община Бяла Слатина и читалище „Развитие“ за хубавата инициатива!

 

 

ИЗПРАТЕН УЧИТЕЛ ОТ ДГ „НЕЗАБРАВКА“ НА НАЦИОНАЛНА
КОНФЕРЕНЦИЯ ОТ ФОНДАЦИЯ „ТРЪСТ ЗА СОЦИАЛНА АЛТЕРНАТИВА“

 

Продължава успешното и ползотворно сътрудничество на ДГ „Незабравка“ – гр.
Бяла Слатина с фондация „Тръст за социална алтернатива. Детската градина стана
активен член на мрежата РЕЙН – България. Може би затова главният учител Мария
Димитрова получи възможността да бъде участник в националната научно-практическа
конференция на тема „Цялостен подход в предучилищното и началното училищно
образование“ , която се проведе в курортен комплекс „Златни пясъци“ от 04.06.2024г.
до 05.06.2024г. Всички разходи за участието на г-жа М. Димитрова в събитието бяха за
сметка на фондация „Тръст за социална алтернатива“. Конференцията представи
успешни практики и създаде поле за обмяна на опит и идеи в образованието за деца в
предучилищна и начална училищна възраст. Основните акценти бяха върху детското
благополучие и важната роля на подкрепящата среда, играта, технологиите и
иновативните подходи като движеща сила за качество в образованието. Организатор на
конференцията е организацията ЦЕНТЪР ЗА ТВОРЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ.