БРОЙ 4 / април 2018 Г.

 

Месец април започна с един от най – хубавите пролетни празници – Лазар. На този ден младите момичета се обличат като лазарки с пъстри носии и цветни венчета,  взимат кошничките си и тръгват по домовете да пеят, танцуват и наричат за здраве, щастие, късмет, плодородие. Нашите лазарки от 4 подготвителна група с учители Вергиния Иванова и Таня Нешкинска  гостуваха на пенсионерски клуб „Бяла Злата”.  С голямо вълнение и обич към бабите и дядовците изпълниха своята китка от  благословии, хора и песни за Лазаровден.  Децата зарадваха възрастните хора и ги накараха да се усмихнат, а  председателката на клуба ги дари с яйца, лакомства и други подаръчета.

 


На 04 април 2018 год. в читалище „Развитие”1892 год.- Бяла Слатина се състоя празничен Великденски концерт  с  благотворителна цел, организиран от Сдружение  „1 юни” и Младежки парламент – Бяла Слатина, в подкрепа на Дарителския фонд .Участие взе и детска градина „Незабравка” с атрактивен танц „Чадърчета”.


Детската градина има за цел да осигурява позитивна, разнообразна и качествена среда за малките си възпитаници. Стремежът ни е да превърнем детското заведение в желано място за децата и родителите, да повишим качеството на образование и възпитание. Ето защо на 12 април гостува цирково шоу, което беше много забавно за малчуганите. Те не само се забавляваха, но и се запознаха с професията на жонгльора, която се оказа, че съвсем не е лесна, както изглежда на пръв поглед. Артистът включи децата в изпълнение на различни номера, за да усетят магията на цирковото изкуство, но и да се убедят, че е нужен много труд, постоянство и упоритост при изпълнението им. Гостуването на цирковите артисти се превърна в истински празник за децата, а и успешна мярка за изпълнение на Наредбата за приобщаващото образование.


В изпълнение на годишният план за квалификация на педагогическите специалисти на 16 април  /понеделник/ се реализира вътрешно институционална квалификация на тема „Агресията на децата – причини и превенция” – дискусия с отговорници Вергиния Иванова и Таня Нешкинска – старши учители. Те представиха теоретична част  под формата на презентация, която подробно разясни причините за агресивното поведение на децата, както и начините за борба с различни прояви на агресия. Предварително всички учители в детската градина попълниха тестове за определяне на собственото си ниво на конфликтност. Обобщението на резултатите от теста показа, че в детската градина работят педагози, които са в средното ниво на конфликтност и това се определя като нормална позиция. Последвалата дискусия провокира всички участници да се включат активно и да изразят своето мнение по темата., да споделят различни случай на агресивно поведение.


На 19 април се проведе отчетно събрание за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2018 г. Главният счетоводител представи пред служителите на детската градина отчета по различните параграфи – местна и държавна дейност. Беше свикан и общественият съвет след предварителна покана, за да се запознаят с изразходването на средствата от първото тримесечие на календарната година.


В планът на комисията по информационни и комуникационни технологии в детската градина е предвидена педагогическа ситуация с деца от подготвителната група. Събитието се състоя на 20 април . Темата беше „Подобряване на качеството на образованието в детската градина чрез използване на ИКТ технологии в образователното съдържание”. Преди работата с децата педагозите се запознаха с теоретичната част и подготовката на комисията по темата. Бяха представени интерактивните игри, начина на работа с тях и технологията . Практическата ситуация включваше работа с децата във вид на състезание, като те играеха и научаваха много за буквите и цифрите. Така се и казваха двете интерактивни игри „Буквенка” и „Цифренка”.


На 25 април в двора на детската градина се проведе спортен празник като втори етап на тематичната проверка на директора „Формите на физическата култура – средство за развитие и закаляване на децата в предучилищна възраст”. Участие взеха всички детски групи в ДГ „Незабравка” – основна сграда. Атмосферата беше празнична , а обстановката предразполагаше за игри, забава и веселие. Така и се получи – състезателните игри се играха с много емоция, щафетните с настроение, а подвижните донесоха смях и веселие. Всички групи бяха наградени от директора с топки и бонбони.


В допълнителните бази в с. Соколаре и с. Тлачене също се проведоха спортни празници. В детската група в с. Тлачене се проведе в занималнята на детската група. Бяха представени нестандартни и забавни игри, имаше и съчетание с обръчи от две малки гимнастички, както и музика, песни и танци. Децата бяха облечени в интересни костюми, дело на персонала и уменията на Петя Соколова, която доброволно крои, шие и създава моделите. Децата получиха топка за групата и вкусни бонбони.


В с. Соколаре празникът на спорта и физическата култура се състоя на двора на детската градина. Празнично украсен, озвучен с подходяща музика и огласян от веселите детски гласчета, които играха, забавляваха се и се състезаваха. Физическите упражнения, щафетни игри и танци се изпълняваха с желание и удоволствие от децата. Те също получиха награди – топка и бонбони.