Месец  МАРТ

ЮБИЛЕЕН БРОЙ НА СПИСАНИЕ „НЕЗАБРАВКА”

„ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН, ЕЛЕКТРОННО СПИСАНИЕ „НЕЗАБРАВКА”

Уважаеми читатели, за нас е чест да Ви представим извънредния  юбилеен брой на списание ‘Незабравка” – Бяла Слатина.

Той е посветен на 5 рожден на списанието и беше отпразнуван с две събития – открита педагогическа визита, която се реализира с педагогическа ситуация, проведена от старши учител Мариела Цонова с децата от Четвърта подготвителна група „Смехурани”на тема „Подобряване на качеството на образованието в детската градина чрез използване на ИКТ в образователното съдържание”, подтема „Непознати животни”на 28.03.2019 г. в мултимедийния кабинет на детската градина. На събитието присъстваха много гости – ст. експерт по предучилищно образование към РУО – Враца  – г-жа Таня Борисова, директор дирекция „Хуманитарни дейности и интеграция” към община Бяла Слатина – г-жа Боряна Петкова, главен експерт  по предучилищно образование към община Бяла Слатина – г-жа Дарина Кръстева, кмета на с. Соколаре и дългогодишен директор на ДГ „Незабравка” – г-жа Даниела Цветанова, г-жа Будинка Тодорова – директор на ДГ „Червена шапчица” – с. Габаре, г-жа Полина Гарванска – директор на ДГ „Юрий Гагарин” – с Малорад, колеги учители от детски градини и училища, родители.

Откритата педагогическата ситуация е планирана в  Плана за дейността на детската градина за учебната 2018/2019 Г. като дейност за реализиране на приоритетите, а именно „,Изпълнение на плана за реализация на Стратегия за ефективно прилагане на информационните и комуникационните технологии в образованието и науката / 2014 – 2020 г./  Тя е и част от вътрешно- институционалната квалификация на педагогическите кадри и етап от тематичната проверка на директора, част 2. Участието на най – големите възпитанници на детската градина беше посрещнато с възторг и умиление от всички присъстващи. Г-жа Мариела Цонова въведе децата в темата за непознати животни с мултимедийна презентация, в която умело се съчетаваха факти за непознатите животни със звукове, движение и картини.Децата показаха завидни умения за работа с компютърна мишка и образователни игри по темата. Използвана беше групова и индивидуална работа с децата, активно участие на пом. възпитателя на групата леля Краса и  родителите. И разбира се всички деца получиха награди – дискове с образователни игри, които да играят в къщи с родителите и да се подготвят успешно за Първи клас.

 

Втората част от откритата педагогическа визита – представяне на първото за детските градини електронно списание  „Незабравка” , съчетано с неговия 5 рожден ден премина много тържествено, емоционално и вълнуващо.  Дадена беше думата на г-жа Даниела Цветанова – дългогодишен директор на детската градина да разкаже за идеята, началото, за първите стъпки. Съществуването на електронно списание  е нейна заслуга и идея, разбира се, подкрепена от всички педагози от детската градина. Г- жа Цветанова разказа: Месечното електронно списание „Незабравка’ е предназначено за родители на деца от предучилищна възраст, детски учители, граждани.Нашата цел е да популяризираме дейността на детската градина и значението на предучилищното образование за подготовката на детето за училище и пълноценното развитие на детската личност, да споделяме идеи и добър педагогически опит, да представим детско творчество. Всяко електронно издание има редица предимства спрямо изданието на хартия, защото спестява време и средства, както за издателя, така и за читателя.Брой 1 на електронното списание „Незабравка” се роди през месец март на 2014 г.За фон на страниците се използва безкраен килим от сини незабравки – символ на името на списанието и детската градина. Сложихме подходяща снимка за началната страница и първите навигационни бутони като „Начало”, „Брой първи”, „Детско творчество” и „Контакти”. Започнахме с кратка история на детското заведение, за да се знае откъде сме тръгнали и кои са нашите корени. Освен статии, описващи най-значителното от дейността на детската градина публикувахме есета от учители и родители, както и мъдри мисли от велики хора и интересни книги.Сложи се и началото на първата постоянна рубрика: „Родительо, прочети на детето си”, в която всеки месец предлагаме интересна приказка, подходяща за възпитанието на децата от предучилищна възраст.По- късно се оформиха и други рубрики като „Представям Ви”, в която разказваме предимно за хората, които работят в детската градина и „Обратна връзка”, чрез която научаваме какво е мнението на читателите за нас и нашето списание. Всички броеве на електронно списание „Незабравка” са изпълнени с много снимки, като доказателство, че това, за което се пише, наистина се е случило. Освен това цветният снимков материал привлича читателите и създава добро настроение. След разказа на г-жа Цветанова думата взе и г-жа Мария Димитрова – директор на детската градина в момента. Тя направи сравнителен анализ от началото на старта на списанието досега. Установи се, че основните рубрики са запазени, но се усъвършенстват  и актуализират. Запазен е и конкурсът за детска рисунка на различни теми, напр. „Моите мечти”, „Нарисувай доброто” и др. Всички изпратени рисунки са качват на Фейсбук – страницата на детската градина. Всеки читател на списанието – родител или обикновен гражданин има право да гласува само веднъж за всяка една рисунка. Трите произведения, получили най- много гласове от журито от читатели се награждават. Директорът на детската градина подчерта, че при нас действа максимата „Аз започвам, ти продължи традицията”, поддържай я, защото педагогическия екип и нашите партньори родителите се радваме на електронното списание и се гордеем с него. От него обществеността научава за всичко, което се случва в живота на детската градина – празници, развлечения, екскурзии, образователен процес, квалификационна дейност, работа по проекти. Колеги от други детски градини могат да черпят идеи и добър педагогически опит. Списанието предоставя възможности за откриване на нови приятели, партньори и съмишленици. То може да се чете не само на български език, а и на много други езици и затова е достъпно за хора из целия свят. За улеснение на читателите, от страниците на списанието може  да се влезе директно във Фейсбук – страницата на детската градина и обратно. Всеки, който желае може да напише своя коментар, да хареса или да не хареса нещо или просто да се свърже по горещ въпрос с издателите. Освен това електронното списание предлага в „Контакти” и навигационна карта, с помощта на която може да се види пътя от всяка точка на света до гр. Бяла Слатина и разположението на детската градина. И за в бъдеще продължаваме да издаваме електронното списание „Незабравка” и да популяризираме дейността на детската градина по иновативен начин. Надяваме се, че то ще бъде полезно и интересно за читателите и ще се превърне в една модерна и оригинална визитна картичка на работата на педагогическия екип и ще сложи началото и на други електронни издания на предучилищни заведения.

И на рожден ден, като на рожден ден – имаше и торта с надпис „5 години електронно списание „Незабравка” и свещички. Тортата беше внесена под звуците на химна на детската градина, а на мултимедията част от децата от 4 ПГ поздравиха списанието по интересен, иновативен начин. Под звуците на „Честит рожден ден”виновниците за съществуването, и поддържането на списанието – г-жа Даниела Цветанова, г-жа Мария Димитрова и Лъчезар Лазаров – ЗАС запалиха и духнаха свещите с пожелание за здраве, успех и дълголетие . И не на последно място искам да изкажа специални благодарности на г-н Лъчезар Лазаров – ЗАС, който неуморно, професионално ангажирано се грижеше за техническото поддържане, оформление и облик на списанието, с ценни съвети.

Откритата  педагогическа ситуация и рождения ден на електронно списание „Незабравка” бяха заснети и излъчени по местната телевизия „ЕТА – РАВА”.