БРОЙ 2 / февруари 2018 Г.

 

През месец февруари се проведе вътрешна квалификация на тема ”Музикотерапията в детската градина – средство за преодоляване на стреса”. Отговорник за провеждането на практикума беше ст. учител Валери Вълчев. Тази форма на квалификация се оказа изключително ползотворна и полезна за учителите в ДГ „Незабравка”. Освен теоретичната част от обмяната на опит в гр. Враца по темата бяха предложени и практически занимания – игри, казуси и други. Всички педагози обогатиха познанията си по музика и нейното активно използване за преодоляване на стреса при деца и възрастни. Музиката беше приложена като терапевтично средство за преодоляване на агресия, насилие и създаване на позитивно отношение и нагласа към дейностите в детската градина. Предложените игри се използваха от учителите в педагогическите ситуации по музика с децата.

На 16 февруари 2018 година в община Бяла Слатина имаше посещение от Световната банка по проект „Аз и моето семейство”, чиито партньор е и ДГ „Незабравка”. В центъра за социално включване нашите прекрасни деца Рафаела и Емили, под ръководството на ст. учител Вергиния Иванова по стар български обичай поднесоха на гостите питка и шарена сол.

По- късно, заедно с г-жа Дарина Кръстева – главен експерт към община Бяла Слатина и ръководител по проекта посетиха и ДГ „Незабравка”, като проведоха обстойни разговори с учителите на подготвителните групи.

Leave a Comment