БРОЙ 2 / ФЕВРУАРИ 2019 Г.

 


Влиянието на спорта върху развитието на децата

 


Спортът е много важен за правилното израстване на нашите деца. Спортуването допринася за изграждането на различни качества от физическо, емоционално, психологическо, социално и морално естество.

Физическо развитие

Практикуването на различни видове спорт при децата подобрява цялостното им функционално състояние, укрепва опорно-двигателния апарат, подобрява гъвкавостта, силата и бързината, координацията и пространствената ориентация. Децата, които са физически активни по-рядко имат проблеми с теглото. Спортът оказва дългосрочно положително влияние върху двигателните навици, както и правилно отношение към собственото тяло и здраве.

Емоционално развитие

Различните видове спортни игри допринасят и за емоционалното развитие на децата. По време на игра те изпитват такива емоции, които не биха изпитали, стоейки пред телевизора или компютъра. Емоциите могат да бъдат положителни или отрицателни, но по-важното е приучаването към тяхното контролиране. При евентуална загуба в спортна проява, детето е разочаровано и тъжно, но с правилната помощ на спортния педагог тази емоция се овладява и по този начин се получава емоционално израстване. Положителната емоция от победата буквално дава криле на децата, кара ги да се чувстват уверени и щастливи.

Психологическо развитие

Психиката на човека е от огромно значение за това как протича живота му. От тази гледна точка психологическото развитие на едно дете придобива особена важност. Чрез спорта децата укрепват своята психика, преодолявайки различни трудности, както от физическа, така и от психологическа и емоционална гледна точка. Усещането за победа над самия себе си допринася за самоуважението, удовлетворението, доброто самочувствие на детето и изграждането на неговата индивидуалност.

Социално развитие

Чрез спортуването децата общуват по специфичен начин, което допринася за тяхното социално развитие. Научават се на лидерство, работа в екип, взаимопомощ, отговорност към колектива, спазване на правила и т.н.

Морално развитие

На първо място чрез спорта децата се научават как да понасят победата и загубата, което е от огромно значение за поведението им изобщо в живота. Друго важно качество е тъй наречения спортен феърплей, честното, коректно отношението към противника и съотборника.


Трифон Зарезан

 

По случай Трифон Зарезан кметство с. Соколаре организира празник, в който се пресъздаде традиционния български ритуал – зарязване на лозя. Участие взеха децата от допълнителната база на ДГ „Незабравка“ в селото, които поздравиха всички присъстващи, а директора даде интервю за съвместната дейност и партньорство между кметството и детската градина. Гостите бяха очаровани от изпълнението на малките артисти, които изиграха хумористична сценка „Стани, стани Тодоре“ и танцова композиция по народно хоро. Малката Дани изпълни стихотворение за Трифон Зарезан.

 


Вътрешна квалификация „Общуват ли родителите с децата си“

 


По план за квалификация на ДГ „Незабравка“ през месец февруари се състоя семинар на тема „Общуват ли родителите с децата си“ с отговорник старши учител Диана Никовска. Тя представи информация под формата на презентация. Участници в тази форма на квалификация бяха всички педагози от детската градина. Проблемът е изключително актуален и се проведе дискусия по темата.

 


РУБРИКА : РОДИТЕЛЮ, ПРОЧЕТИ НА ДЕТЕТО СИ.

ХИТЪР ПЕТЪР И ЛЪЖЦИТЕ

Българска народна приказка

Хитър Петър и лъжцитеВеднъж Хитър Петър отишъл в едно село. Двама лъжци, които се мислели за много умни, почнали да се подмилкват около него. Те донесли вино, храна и една печена гъска.

Двамата лъжци предложили, който през нощта сънува най-страшен сън, той да изяде гъската. Хитър Петър се съгласил. През нощта Хитър Петър станал и изял гъската. На сутринта първият лъжец разказал съня си:

– Сънувах, че съм се изкачил на седмото небе. Като погледнах надолу, свят ми се зави.

– А аз сънувах, че земята се разцепя и паднах в пъкъла – казал вторият.

Хитър Петър им рекъл:

– Като ви видях, че сте отишли толкова далече, помислих, че няма да се върнете скоро и изядох гъската, за да не се вмирише.

Източник : Приказки от старите ракли