Октомври 2016 г.

НАЦИОНАЛНА СЕДМИЦА НА ЧЕТЕНЕТО

От 10.10 2016 г. до 14. 10.2016 г. в ДГ „Незабравка” беше отбелязана Националната седмица на четенето. Децата от Трета подготвителна група със старши учител Вергиния Иванова и децата от Четвърта подготвителна група с учители Диана Никовска и Наджибе Калеева направиха изложбен Базар, като всяко дете донесе от къщи любими детски книжки. Бяха подредени два щанда в свободните помещения на детската градина, където децата влизаха в ролята на купувачи и продавачи, разменяха си книжки, разглеждаха ги и накрая драматизираха любимата си приказка.

В седмицата на четенето имахме и гости – бивши възпитаници на детската градина -Ралица,Деница и Тихомира, четвъртокласници в НУ „Христо Ботев”с учител Елза Лазарова. Те посетиха Четвърта подготвителна група и прочетоха по една приказка на малките си приятели, задаваха им въпроси по съдържанието, героите, направиха се и съответните изводи. Заедно разгледаха  илюстрации от приказкитеи разказваха отделни моменти от приказките. Това беше съвместна дейност на детската градина и училището, която донесе много положителни емоции  за децата и учениците.


Представяме Ви видео интервю с Виктор

                                                    

Обмяна на опит с детска градина в Унгария

От 06.10.2016 г.до 09.10.2016 г. директорът на детската градина Мария Димитрова взе участие в Българо – Унгарска конференция и обмяна на опит с училища и детски градини в  Будапеща под патронажа на Уляна Богданска – посланик на Р.България в Унгария. Бяха посетени едно унгарско училище и една детска градина.  В конферентната зала на училището бяхме посрещнати от ученик с унгарска национална носия, който по-късно изпълни автентичен местен танц.В училището със спортна насоченост директорът сподели опита си и постигнатите високи резултати на учениците, които го правят едно от най – престижните училища в Будапеща.Впечатлителна беше взаимовръзката между училището и детската градина, сътрудничеството между двете институции. Директорката на унгарската детска градина ни представи част от опита им и обясни, че  120 деца се явяват на изпити с тестове, а приетите за първокласници са 60. Подготовката на децата за изпита и посещението на училището започва още от април месец.

Посетихме и детската градина, където ни беше представена ситуация по физическа култура под формата на различни игри, които са част от тестовете за прием в спортното училище. Децата бяха от подготвителна за училище група, ръководени от една от учителките  и стажант – учител, който подпомагаше при нужда титуляра.

Физкултурният салон, в който се състоя спортното занимание е построен на доброволен и дарителски принцип от живеещите в квартала около детската градина хора и е част от нея. Благодарение на този факт децата имат възможност да спортуват, играят и да се подготвят пълноценно за изпитите в спортното училище. Направи ми впечатление,че няма деца с наднормено тегло, всички изглеждаха много мотивирани, спокойни, убедени в това, което правят и всичко се случваше с голяма лекота и беше приятно и забавно за децата. Всички знаем от опит, че зад това се крие много труд, системност и последователност от страна на учители , деца и родители.

Разгледахме унгарската детска градина, като влязохме във всички групи. Имахме възможност да направим снимки на материално- дидактическата среда в самите занимални, фоайета и други помещения.

 

 


Унгарска детска градина в снимки: 

Детска градина „Незабравка” в снимки:

Leave a Comment