БРОЙ 10 / октомври 2018 Г.

 

Месец октомври е пъстър и изпълнен със събития и дейности в детската градина.

Като начало учителите с много ентусиазъм и желание обновиха коридорите и фоайето на детската градина с пъстри чадърчета, цветни рисунки, апликации. Така създадоха в малките възпитаници настроение, радост и желание да посещават детското заведение, особено при най-малките сладури от първа група, които са в период на адаптация. Създаването на позитивна образователна среда възпитава естетически вкус в децата, подпомага техния интерес към обучение и усвояване на знания, умения и навици.


На 16.10.2018 г. в детската градина, административен блок се състоя първата за тази учебна година вътрешно- квалификационна дейност. Темата беше „Как да разговаряме с децата си?”и протече под формата на дискусия. Отговорник за провеждането на квалификацията беше старши учител Радка Михайлова, която беше подготвила интересна теоретична част, както и казуси, които провокираха активно участие в дискусията по темата.


Националната седмица на четенето от 22.10. – 26.10.2018 г. беше отбелязана в ДГ „Незабравка” със следните инициативи: изложба на детски книги във фоайето на детската градина, драматизация на приказката „Дядо вади ряпа”, изложба на детски рисунки „Любими приказки”, „Прочети ми приказка” – от ученици и учители от НУ „Христо Ботев”и гостуване на театрална постановка „Красавицата и звяра”. Макар, че нашите деца са още малки и не могат да четат подбрахме такива дейности, които да са достъпни, привлекателни и изпълними за тях.


На 31.10.2018 г. в двора на детската градина се състоя заключителна пресконференция по проект „Да сбъднем детските мечти”по програма за малки проекти „Аз дарявам, за да правя промяната”, администрирана от сдружение „1 юни”, осъществявана с финансовата подкрепа на фондация „Америка за България”. Гости на заключителното събитие бяха г-жа Наталия Костадинова – председател и координатор на сдружение „1 юни”, директори и учители от всички детски градини на територията на община Бяла Слатина, кмета на с.Соколаре – г-жа Даниела Нинова, родители.Прекрасният, слънчев и усмихнат последен ден на месец октомври беше в съчетание с настроението и емоциите на проведеното събитие. Това е в резултат на добре свършена работа, постигнати цели и резултати. Идеята на проекта за по-ефективно и пълноценно използване на дворното пространство на детската градина за обучение, възпитание, спорт, игри и отдих е реализирана и е факт. Създадена е позитивна среда, в която се осъществяват дейности за закаляване, укрепване на детския организъм и борба с наднорменото тегло. Подобриха се и партньорските взаимоотношения с родителите чрез включването им и активно участие в живота на детската градина , като доброволци. Тяхното участие беше във всички дейности по проекта, на най – дейно се включиха с реален принос при монтиране на детската къщичка „Магазин”, поправка и цялостен ремонт на беседката, както и участие в тренинг за родители. Интересна дейност беше и предизвикателството да участват деца и родители в съвместна дейност – рисунка на тема „Малката цветарка” и съчиняване на приказка от родител. Родителите проявиха инициативност и творчество и създадоха различни и интересни приказки. Всички получиха грамоти за участието си, а разказите бяха представени пред всички в детската градина. Голям принос като доброволци по проекта имат всички педагозите помощния персонал, огняра, общинско предприятие „Чистота и строителство”. Заслугата на община Бяла Слатина е изключително ценна за нас, тъй като те помогнаха при изготвянето на информационната табела на проекта, книжките за здравословно хранене и съвети за благотворителния концерт, поканите, плакатите и диплянките.

Гости на заключителната пресконференция бяха г-жа Наталия Костадинова – председател и координатор на сдружение „1 юни”, директори и учители от всички детски градини на територията на община Бяла Слатина, кмета на с.Соколаре – г-жа Даниела Нинова, родители. Представените резултати от дейностите по проекта убедиха всички, че основната мисия на всички работещи в детската градина е да сбъдваме детските мечти, да измисляме нови и нови неща в името на най – важното – нашите деца.