ОКТОМВРИ 2017 г.


В изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността, като част от Годишния план за дейността на детската градина, т. 8.1.  и плана на комисията беше проведена седмица на детската книга.Организираната изложба от донесени детски книги във фоайето на детската градина предизвика в децата интерес към четенето, разказването, рисуването на любим приказен герой. Тази инициатива беше много полезна за децата и родителите, които бяха провокирани вместо да оставят детето на таблета или компютъра да седнат до него и да му прочетат приказка, да поговорят с него. Проблемът е сериозен, тъй като статистиката доказва, че българите все по-малко четат и са на едно от последните места по брой прочетени книги.Именно в крехката детска възраст се възражда, възпитава и формира интерес към книгата и четенето.


На 18.10.2017 г. нашите приятели от сдружение Първи юни отбелязаха 15 си рожден ден. Директорът на детската градина взе участие в направеното интервю от Младежки парламент – Бяла Слатина. Поздравителният адрес, скромния подарък и поздрава от децата от Трета подготвителна група „Смехурани’ с учители Мариета Дамянова и Мариела Цонова, както и Валентина Петринова от Четвърта подготвителна група с учители Вергиния Иванова и Таня Нешкинска са малко, за да изразим своята признателност към Сдружение „Първи юни” , като наши партньори и приятели.


В навечерието на 1 ноември и в изпълнение на т.13.5. от годишния план  на детската градина – информираност, координация, сътрудничество и взаимодействие с институции – гостуване на учители от началното училище  на мероприятия Четвърта подготвителна група беше посетена от директора – г-жа Силвия Кръстева и учители от НУ „Цани Гинчев”. Техните възпитаници – ученици от четвърти клас поздравиха бъдещите първокласници със стихове и песни по случай Първи ноември – деня на народните будители и подариха разделители за книги, изработени лично от тях. Децата пък поздравиха нашите гости със стихотворението „Родна стряха”.