Брой 1 / Януари 2015г.

 

НОВИ ИГРАЧКИ ЗА ДЕЦАТА ОТ ЦДГ „НЕЗАБРАВКА”

В края на календарната 2014г. ЦДГ”Незабравка” – гр. Бяла Слатина зарадва своите малки палавници с нови играчки, закупени с бюджетни средства.  Екипът от учители на всяка група имаха възможност сами да изберат играчките в зависимост от нуждите и предпочитанията на децата, които възпитават и обучават. Новите придобивки донесоха радостни емоции на деца, родители и персонал. За съжаление сумата за пазаруване не беше особено голяма, но все пак обогати в известна степен кътовете за игра на децата. Надяваме се, че новият бюджет ще бъде достатъчно голям, за да има възможност да се закупят нови по-интере

сни и по-разнообразни игри и играчки за нашите деца – те го заслужават!

Брой 1
Брой 1
Брой 1
Брой 1

ПОДОБРЯВАНЕ  НА ОБЗАВЕЖДАНЕТО В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

Проект на ЦДГ”Незабравка” – гр. Б. Слатина по Модул „Подобряване на училищната среда” на Национална програма „Модернизация на материалната база в училище“ беше одобрен и така успяхме да обогатим обзавеждането в детската градина. В основната сграда в гр. Бяла Слатина в две от занималните подновихме работните масички на децата с нови модулни маси за съвременно  обучение. Обзаведохме се и с красиви дидактични шкафове за материалите на децата, както и с 4 бели магнитни дъски с магнитни букви, цифри и картинки за осъществяването на интерактивен образователен процес. Учителската стая на детското заведение се превърна в съвременна конферентна зала с новото обзавеждане от модерни маси и столове.  Директорският кабинет доби нов вид чрез закупуването на шкаф, контейнер с чекмеджета и стилна масичка.

Брой 1
Брой 1
Брой 1
Брой 1
Брой 1
Брой 1

 


Физкултурният салон на детската градина също се напълни с уреди и пособия за спорт и двигателна дейност на децата. Всички се гордеем с доставените нови пейки, баскетболни кошове, футболни врати, дюшеци за гимнастика и спортни центрове. Децата с радост ходят и играят в салона по физическо възпитание, който придоби европейски вид.


Подобри се и материалната база във филиал ЦДГ с. Соколаре. Освен придобиването на нови модулни маси за децата, там сменихме старото прогнило душаме с красив ламинат. Освен това със средства от бюджета успяхме да подновим дограмата на занималнята и спалното помещение и да закупим нови функционални и удобни детски легла в жълт и оранжев цвят на два етажа с цел осигуряване по-голямо пространство за игри и занимания на децата. Сега в ЦДГ „Пролет” – с. Соколаре е различно – по-красиво, по-приветливо и по-приятно.

Детската градина в с. Соколаре се обогати и с чудесен кабинет по проект „Социално включване” на община Бяла Слатина, обзаведен с конферентна маса и столове, бюро, два чина, климатик, бяла дъска за стена,  информационно табло и преносим компютър. По този начин се създадоха много добри материално-технически условия за провеждането на разнообразни мероприятия дори на село – в нашия филиал.

Надяваме се, че в скоро време отново ще имаме възможност да кандидатстваме по НП „Модернизация на материалната база в училище”, модул „Подобряване на училищната среда”, защото се нуждаем от допълнителни дидактични шкафове, както и желаем да подменим подовата настилка в основната сграда в гр. Бяла Слатина.


ПОВИШАВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЯТА НА УЧИТЕЛИТЕ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА ЧРЕЗ ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ

„ВСЯКО ГОЛЯМО ПЪТЕШЕСТВИЕ ЗАПОЧВА С МАЛКА СТЪПКА”

 

Брой 1

Информационните технологии навлизат все повече и повече в съвременния живот. Вече не можем да си представим света без компютрите. И в къщи, и на работа ИНТЕРНЕТ е наш приятел, съветник и проводник на информация. За първи път през тази учебна година ЦДГ”Незабравка” – гр. Бяла Слатина пристъпи към нова форма на повишаване квалификацията на учителите, а именно – онлайнобучение на тема „Съвременни аспекти на лидерството”. Основната цел на онлайн-обучението е повишаване мотивацията на учителите при работа с колеги, родители и деца. Посланието на тази квалификация е, че истинските лидери не създават последователи, те създават повече лидери. Учителската професия налага да полагаме усилия, за да запазим духа на работното си място. Трябва да работим с повече мотивация и въображение. Всеки може да бъде лидер в своята професия.

Предимствата на онлайн-обучението са във възможността голяма група хора да се обучават в удобно за тях време и на удобно за тях място на ниска цена. То включва два етапа: самостоятелна подготовка на учителя и след това обща педагогическа дискусия по темата. Спестяват се време и пари за командировки. Естествено след приключване на обучението и успешно решен тест от участниците, всички получиха и сертификати.

Според педагогическата колегия на ЦДГ”Незабравка” – гр. Бяла Слатина онлайн-обучението е иновативното обучение на бъдещето.


  ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ :
Наджибе Калеева – най- младата учителка в педагогическия екип на ЦДГ „Незабравка“ – гр. Бяла Слатина. Тя е красива, мила, жизнерадостна и пълна с енергия. Децата я харесват и обичат

Брой 1
1. Г-жо Калеева, Вие сте от красивия родопски край. Как се чувствате в северозападна България?

    Чувствам се много добре. Бях посрещната много топло тук от целия колектив на ЦДГ „Незабравка“ – гр. Бяла Слатина и директорката на детската градина.

2. Защо, според Вас, един млад човек избира професията „учител в детска градина“?
    Аз избрах тази професия защото обичам децата. Те са най- чистите същества, тяхната радост и техните сълзи са чисти и искрени.
3. Вие работи в екип с г-жа Анета Петрова – учителката с най- дългогодишен стаж в ЦДГ „Незабравка“ – гр. Бяла Слатина. Тя е Вас наставник. Какво научихте от нея?
    Да, г-жа Петрова е мой наставник и моя колежка. От нея научих много неща за работата с родителите и работата с деца в смесена група. Има и още много други неща, които съм научила и има да уча. Тя е страхотен професионалист.

Брой 1

4. Бихте ли ни казали какво, според Вас, е най- трудното в професията на детския учител и какво е най- приятното и най- стойностното в нея?

    Трудностите са много, както във всяка професия, но най- приятното нещо за мен са щастливите детски очи и усмихнатите им лица.
5. Пожелайте нещо на своите колеги от педагогическия екип на ЦДГ „Незабравка“ – гр. Бяла Слатина и на читателите на нашето електронно списание:
    Желая на желия екип на ЦДГ „Незабравка“ – гр. Бяла Слатина лека и ползотворна работа, а на читателите повече щастливи моменти в изпълнените с тревоги дни.

РУБРИКА: РОДИТЕЛЬО, ПРОЧЕТИ НА ДЕТЕТО СИ:

Ран Босилек

Неволя

 

Две момчета често ходели с баща си за дърва в гората. Веднъж баща им казал:

— Деца, хайде идете самички за дърва!

— Бива, тате — рекли момчетата. — Ами ако се строши колата, кой ще ни я направи?

— Ако ви се строши колата, синко, викайте неволята. Тя ще ви я направи.

Двете момчета послушали баща си. Впрегнали воловете. Отишли в гората. Насекли дърва. Натоварили добре колата.

Тръгнали си. Не щеш ли, насред пътя им се строшила колата. Спрели се момчетата и почнали да викат:

— Невольо, Невольо! Ела ни поправи колата!

Викали, викали, никой не им се обадил. Взело да се мръква, а неволята я нямало още никаква. Най-после по-малкото момче рекло:

— Бате, тая проклета неволя няма да дойде. Мръкна се вече. Я да се заловим самички и колкото можем, да си поправим колата!

Двете момчета взели брадвата и теслата. Навели се и — клъц оттук, клъц оттам — поправили колата.

Като си отишли, баща им ги попитал:

— Е-е, как прекарахте в гората?

— Остави се, тате! — рекли те. — Насред пътя ни се строши колата. Викахме, викахме проклетата неволя, гърлото си продрахме, но тя не ни се обади. Видяхме, че няма да дойде. Взехме брадвата и теслата и колкото можахме, поправихме колата.

— Ето, синко, това е неволята! — казал баща им. — Вие сте я викали, а тя е била при вас. Като нямало кой да ви стегне колата, поправили сте я самички. Гдето ще рече, неволята ви я е поправила.