БРОЙ 1 / януари 2023 Г.

ОБОГАТЯВАНЕ НА ДИДАКТИЧНАТА БАЗА НА ДГ“НЕЗАБРАВКА“ ПО ПРОЕКТ „АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ  В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“

      Педагогическият екип на ДГ „Незабравка“ – гр. Бяла Слатина е изключително удовлетворен от проект „АПСПО“ не само за възможността за допълнително обучение по български език с деца в неравностойно положение, а най-вече за разнообразието от дидактични материали , закупени със средства от проекта. В продължение на 4 години дидактичната база на детската градина се обогати с книги, пъзели, картини, магнитни табла, образователни игри, интерактивни играчки, чрез които много по-лесно, достъпно и приятно се работи с децата от всички групи. Благодарение на проекта учителите имат достъп до педагогическите ситуации на електронната платформа „УЧА СЕ“, които са иновативни  и  съобразени с възрастовите особености на малчуганите. С обогатяване на дидактичната база се подобри и качеството на педагогическото взаимодействие, детската градина се превърна в по-привлекателно място за възпитание и обучение на децата от предучилищна възраст.